Siirry suoraan sisältöön

Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU40-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Hanna Pajari-Seppänen
  • Laura Pulkkinen

Vastuuhenkilö

Hanna Pajari-Seppänen

Opiskelijaryhmät

  • MRMI22SP
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
  • MRKT22SV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Opiskelumateriaali

Suurin osa materiaaleista ja materiaalilinkeistä löytyy Learnista

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksoon kuuluu kolme lukujärjestykseen merkittyä verkkotapaamista. Ensimmäinen tapaaminen on opintojen info- ja orientaatio, joka tallennetaan. Kaksi muuta tapaamista ovat luonteeltaan tehtäviin orientoivia ohjaustapaamisia, jotka ovat vapaaehtoisia ja joita ei tallenneta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit sopia nopeutetusta suoritustavasta opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet restonomin ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Tentit ja muut määräajat

Osallistuminen webinaareihin lukujärjestyksen mukaisesti on vapaaehtoista.

Tehtävät on palautettava niille annetussa aikataulussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkovälitteinen opetus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Tehtäviä on kolme, joista yksi ryhmässä toteutettava tehtävä.