Siirry suoraan sisältöön

Monialainen koulu- ja opiskeluhyvinvoinnin edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00EG22-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus
  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opettaja

  • Anna-Kaarina Anttolainen
  • Riitta-Liisa Jukarainen

Opiskelijaryhmät

  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

- Ymmärrät koulu- ja opiskeluhyvinvoinnin laaja-alaisuuden ja työskentelyä ohjaavan lainsäädännön.
- Osaat toimia monialaisessa työssä ja tunnistat muiden kouluhyvinvoinnin ammattilaisten toimintatapoja.
- Tunnet varhaisen tukemisen ja ehkäisevän työn mahdollisuudet ja menetelmät yksilö- ja yhteisötason työssä.
- Ymmärrät perheen ja lähiverkoston merkityksen oppilaan ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö

Opintojakson orientaatio-osassa jokainen verkkokurssille osallistuva esittelee itsenä vuoropuhelussa ja kuuntelet johdantoluennon. Lisäksi kuuntelet podcastin ja teet Nuori vastaanotolla -verkkokurssin.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja monialaiseen työskentelyyn perehtyminen tapahtuu tapausselostusten avulla. Tapausselostusten ratkaisemista varten on tutustuttava voimassaolevaan lainsäädäntöön ja suosituksiin.

Yhteisöllisen tason oppilashuolto ja hyvät käytänteet osioissa perehdyt oppimistehtävässä ehkäisevän ja varhaisen tuen mahdollisuuksiin sekä toisessa tehtävässä siihen miten voisit lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia kouluissa. Lisäksi tässä osiossa paneudut lasten ja nuorten median käyttöön videoluentojen avulla.
Opintojakson viimeisessä osiossa arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja opintojakson antia.

Opiskelumateriaali

Sähköinen lähdemateriaali esitellään opintojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Koko opintojakso on verkkototeutuksena.
Opintoja nopeuttava väylää ei ole.

TKI ja työelämäyhteistyö

Esimerkkejä työelämästä ja myös tehtävä siihen liittyen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät esitellään opintojaksolla. Tehtävissä eteneminen edellyttää aiempien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työnä 135 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Opintojaksolla on mahdollista edetä yksilöllisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suoritusta.