Siirry suoraan sisältöön

Erityiskasvatus koulussa (3 op)

Toteutuksen tunnus: AV00EN76-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Olli Rissanen

Vastuuopettaja

Olli Rissanen

Ryhmät

  • AVKOKUOS22
    Avoin AMK: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja, 30 op

Tavoitteet

Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita koulussa.
Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia koulussa.
Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän.
Ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa
Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä.
Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö

Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdyt lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiin koulussa.
Tutustut erityiskasvatuksen palvelujärjestelmään ja ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa.
Perehdyt erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja ammatillisiin käytänteisiin.
Huomioit perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä sekä tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Verkkoluennot järjestetään ti 13.9., ti 11.10. ja ti 15.11.2022 klo 15-17.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 3 op eli 81 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.