Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuuden matematiikka ja fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TI00BI22-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

  • Tiina Kettunen

Vastuuhenkilö

Tiina Kettunen

Opiskelijaryhmät

  • KTKT21SP
    Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat numeeristen menetelmien, lukuteorian ja jonoteorian peruskäsitteet.
Osaat informaatio ja koodausteorian perussuureet.
Osaat muodostaa ja ratkaista sähkömagneettisen aaltoliikkeen suureyhtälöitä.
Osaat laskea aika- ja taajuusalueen väliset muunnokset.
Osaat sähkövoimatekniikan perusteet.

Sisältö

Miten muodostetaan ja lasketaan numeeristen menetelmien, lukuteorian ja jonoteorian algoritmeja?
Miten sähkömagneettisen aaltoliikkeen etenemiseen liittyviä suureyhtälöitä käsitellään ja ratkaistaan?
Miten aikajatkuvan ja diskreetin signaalin taajuusmuunnokset lasketaan?
Miten tasa- ja vaihtovirtapiirejä lasketaan ja mitoitetaan?

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto, Tekniikan fysiikka 2

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot matematiikasta ja fysiikasta