Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuusprojekti 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TI00EO18-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

  • Vesa Kankare
  • Kimmo Kääriäinen

Vastuuhenkilö

Vesa Kankare

Opiskelijaryhmät

  • KTKT21SP
    Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa kyberturvallisuusprojektin.
Osaat suunnitella projektin ja tehdä siitä raportin.
Osaat etsiä uutta tietoa ja soveltaa sitä onnistuneen projektin toteuttamiseksi.
Saat kokemusta tiimityöskentelystä.

Sisältö

Kuinka toteuttaa projekti?
Kuinka etsiä ja soveltaa uutta tietoa?
Kuinka raportoida projektin etenemisestä ja tuloksista?
Kuinka työskennellä tiimin jäsenenä ja ratkaista ongelmia yhteistyössä?

Opiskelumateriaali

Online tietolähteet, kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut kontaktiopetukseen, jossa edistät projektiasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat projektin itsenäisesti työpaikalla. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritat projektin omassa tahdissa tiimin kanssa

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää 135 tunnin työskentelyä projektin parissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu projektisuunnitelmaan, väliseminaariin ja projektin päätösseminaariin ja -raporttiin.

Esitietovaatimukset

Käyttöjärjestelmät
Kyberturvallisuus