Siirry suoraan sisältöön

Tietoturva (5 op)

Toteutuksen tunnus: TI00BI12-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

 • Marko Oras

Vastuuopettaja

Marko Oras

Ryhmät

 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 17.01.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 24.01.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 31.01.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 14.02.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 21.02.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 07.03.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 14.03.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 21.03.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 28.03.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 04.04.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 11.04.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 18.04.2023 12:30 - 16:00
 • Tietoturva TI00BI12-3008 / 25.04.2023 12:30 - 16:00

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen kyberhygienian merkityksen yhteiskunnan kyberturvallisuuteen sekä yrityksen tietoturvaan.
Opiskelija tietää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Opiskelija tietää kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot. Opiskelija osaa tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Opiskelija osaa suojata oman toimintaansa kyberavaruudessa ja pienentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä.
Opiskelija tuntee yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Opiskelija tuntee yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle
Opiskelija tuntee miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
Tietoturvariskit, niiden vaikutukset ja torjunta.
Tietoturvallisuus yleisesti
Tietoturvaan liittyvät lait
Tietoturva standardit ja sertifikaatit
Salausmenetelmät
Osint

Opiskelumateriaali

Tunnilla ja Learnissa jaettava materiaali, pääosin STEKin tuottamaan materiaalia

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijalla on kolme mahdollista opiskeluväylää kurssiin osallistumiselle:

Työviikkopohjainen väylä: Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä: Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät työn ohella. Voit myös osoittaa vaaditun osaamisen työtehtävien ja aiemmin hankitun ammattitaidon osaamisen näytöllä. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

STEKin kanssa materiaalin yhteistuotanto

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa. Tehtävien palautusajat on ennalta määrätty

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää arvioilta noin 135 tunnin työskentelyä mistä pieni osa on kontaktiopetusta ja loppuosa itsenäistä opiskelua, harjoituskokeita ja laboratorioharjoitteita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö sekä jaksottaiset kotitehtävät