Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3122

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

 • Marie Laaksonen

Ryhmät

 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus
 • 17.01.2024 11:15 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3122: tunnit Teamsissa
 • 26.01.2024 12:30 - 15:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 08.02.2024 11:45 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 09.02.2024 12:30 - 15:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 14.02.2024 09:00 - 11:30, Palautetunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 16.02.2024 12:30 - 15:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 22.02.2024 08:45 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 05.03.2024 12:30 - 15:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 13.03.2024 12:45 - 15:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 20.03.2024 10:15 - 12:00, Kirjallilnen tentti. Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 20.03.2024 12:30 - 14:30, Suullinen pajatunti: Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 21.03.2024 13:00 - 16:00, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 27.03.2024 08:45 - 11:45, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3122
 • 28.03.2024 12:45 - 15:45, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3122

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Oppikirja Kontakt, teknisk svenska sekä muu opettajan ohjeistama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Tämä on kyberturvallisuuden opiskelijoille tarkoitettu toteutus, joka sisältää lähiopetusta päiväsaikaan. Minimiläsnäolo 50 %.

Työhön integroitu oppimisväylä: voit neuvotella opettajan kanssa integrointimahdollisuudesta ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän ja oman alan sanastoa ja viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Tentit maaliskuussa. Uusintojen ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen numeerisesti. Arvioinnin taustalla valtakunnalliset arviointikriteerit.
Tehtävät arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.