Siirry suoraan sisältöön

Syventävä harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: EN00ED37-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Vesa Kankkunen

Vastuuhenkilö

Vesa Kankkunen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT20SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
- tunnet tekniikan alan yrityksiä ja kehität työnhakutaitojasi niin että osaat hakea yrityksistä harjoittelupaikkaa / töitä
- tunnet työelämän pelisäännöt ja taidot ja osaat toimia työyhteisön jäsenenä
- harjoittelussa syvennät teoriassa oppimaasi ja osaat soveltaa osaamistasi myös käytäntöön
- harjoittelu auttaa sinua tekemään sopivia valintoja opinnoissa ja urapolullasi
- saat valmiuksia urapolullesi insinöörin ammattiin ja osaat kantaa vastuuta työelämässä
- harjoittelusta saat usein myös apua opinnäytetyön aiheeseen

Sisältö

syventävä harjoittelu:
-osaamisen syventäminen
-urapolun hahmottaminen

Opiskelumateriaali

Työnhakutaidot

Hyvä tietää:
Työsopimuslaki
Työturvallisuuslaki

Saatavissa:
www.finlex.fi

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriassa opitun osaamisen syventäminen työelämässä opiskelijan itsensä hankkimassa työ-/harjoittelupaikassa.
Työkokemuksesta ja osaamisesta näyttöä opiskelijan cv:hen.
Valmiutta ja osaamista myöhempää ammatillista harjoittelua sekä opinnäytetyötä varten.
Tukea opiskelijan urapolulle työelämään.

TKI ja työelämäyhteistyö

Syventäväharjoittelu suoritetaan työelämässä opiskelija itsensä hankkimassa paikassa.

Tentit ja muut määräajat

Ammatilliselle harjoittelulle ei ole pakollista tiettyä ajankohtaa opinnoissa ja se voidaan suorittaa myös yhdessä muiden harjoitteluiden kanssa.
Ammatillisen harjoittelun voi suorittaa myös osissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelupisteet kertyvät kokoaikatyöstä 6 opintopistettä / kuukausi. Osa-aikainen työ 27 tuntia / 1op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelusopimus, raportti ja todennus harjoittelussa olosta.