Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan englanti (5 op)

Toteutuksen tunnus: VV00EQ41-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikka ja merenkulku

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Tarmo Ahvenainen

Vastuuhenkilö

Tarmo Ahvenainen

Opiskelijaryhmät

 • LLKT22SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT22SD
  Double Degree in Logistics Engineering
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • LOKT20SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät ja osaa käyttää logistiikan älykkäissä järjestelmissä käytettäviä käsitteitä, ilmauksia ja sanastoa englanniksi.
Osaat kirjoittaa asiatekstiä raporttiin ja esseeseen englanniksi.
Kehität edelleen englanniksi keskustelemisen ja esittämisen taitoja.

Sisältö

Mitä käsitteitä, ilmauksia ja sanastoa tarvit ymmärtääksesi älykästä logistiikkaa käsitteleviä englanninkielisiä tekstejä?
Miten kirjoitat parempaa asiatekstiä englanniksi?
Miten keskustelet ja esiinnyt selkeästi ja vakuuttavasti englanniksi?

Opiskelumateriaali

Learnissa opettajan jakama materiaali sekä 0-12-818281-4 Dimitrakopoulos, G., Uden, L., Varlamis, I., 2020. The Future of Intelligent Transport Systems

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on mahdollisuus suorittaa itsenäisenä tehtäväpakettina, johon kuuluu laaja videoitu esitys ja sen itsearviointi, raportti ja sen itsearviointi, sekä sanaston osaamisen osoittava Exam-tentti. Tästä vaihtoehdosta on sovittava opettajan kanssa opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

9 lähiopetuskertaa, joista vähintään 6:lle osallistuttava.
Pieni esitys
Tekstiosuus toiminnalliseen määrittelyyn (sama kuin ITS intelligent logistics -kurssille tehtävä toiminnallinen määrittely)
Loppuessee Learnissa

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 opiskelijan työtä.
18 h lähiopetusta, 115 itsenäistä työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteuteteaan yhteistyössä opintojakson ITS intelligent transport systems kanssa, ja on suositeltavaa suorittaa nämä kaksi opintojaksoa samanaikaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan on otettava osaa vähintään kuudelle (6) oppitunnille.
Hyväksytty esitys ja toiminnanmäärittelyteksti.
Hyväksytty Learn-essee.

Esitietovaatimukset

Ammattienglanti tai vastaavat tiedot. On suositeltavaa, että Ammattienglannin arvosana on vähintään 3.