Siirry suoraan sisältöön

Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP44-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Armi Luukkonen
 • Teea Lång
 • Riitta-Liisa Jukarainen

Vastuuopettaja

Teea Lång

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 07.11.2023 08:00 - 08:45, Opintojaksoinfo: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 07.11.2023 08:45 - 09:30, Rokotusinfo: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 07.11.2023 10:00 - 11:30, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 08.11.2023 08:30 - 10:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 14.11.2023 09:00 - 10:30, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 15.11.2023 12:00 - 13:30, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 16.11.2023 14:00 - 15:30, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 17.11.2023 09:00 - 10:30, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 21.11.2023 11:30 - 13:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 29.11.2023 08:00 - 09:30, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 30.11.2023 14:30 - 16:00, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 01.12.2023 08:30 - 10:30, Laborointi: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 01.12.2023 13:15 - 15:15, Laborointi: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 05.12.2023 08:00 - 09:30, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 07.12.2023 08:30 - 10:30, Tentti: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 13.12.2023 08:00 - 17:00, Näyttö: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001
 • 14.12.2023 08:00 - 17:00, Näyttö: Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3001

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Osaat huomioida asiakkaan / potilaan taustan ja kulttuurin hoitotyössä.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen kokonaishoidossa.
Tunnet asiakkaan/potilaan hoitopolun, ja osaat palveluohjaamisen perusteet.
Ymmärrät yksityisen, julkisen ja 3. sektorin toiminnan osana asiakkaan hoito- ja palveluketjua.
Osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Osaat arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen.
Vahvistat asiakkaan/potilaan taitoja omahoitoon ja sähköisten palveluiden käyttöön.
Hallitset rokotusosaamisen perusteet ja tunnet kansallisen rokotusohjelman.
Tunnet rokotuksilla ehkäistävien tartuntatautien ehkäisyn, oireet ja hoidon.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten huomioit asiakkaan / potilaan taustan ja kulttuurin kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa?
Mitkä ovat eri ammattiryhmien roolit ja vastuut vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten ohjaat asiakasta ja hänen läheisiään tarvittavien palveluiden saamisessa?
Mitä tarkoittaa keskitetty asiakas- ja palveluohjaus?
Mitä tarkoittaa hoito- ja palvelusuunnitelma?
Miten hyödynnät digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten teet kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnin?
Miten toteutat kuntoutumista ja terveyttä edistävää hoitotyötä?
Miten toteutat rokotuksia asianmukaisesti ja turvallisesti?
Mitä rokotuksia kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan?
Miten ohjaat asiakasta/potilasta rokottamiseen liittyvissä asioissa?
Millaisia tartuntatauteja vastaan rokotetaan?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito: Ikonen, Eija-Riitta (2015). Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Monikulttuurinen hoitotyö: tentittävä kirja on Wellman Eija, 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. T:mi Eija Wellman.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
aiemmat vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon opinnot, osaamisen tunnistaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvilla luennoilla voi mahdollisesti vierailla kotihoidon työelämän asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö: Oppiportin verkkokurssi.
Kotisairaanhoito: Oppiportin verkkokurssi, kirjalliset oppimistehtävät ja Learn-tentti (arviointi 1-5).

Monikulttuurisesta hoitotyöstä tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Rokotusosaamisen perusteissa tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla, arviointiasteikko hyväksytty -hylätty.
Englanniksi

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan 1 op monikulttuurista hoitotyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 6 op = 162 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op
Monikulttuurinen hoitotyö 1 op
Rokotusosaamisen perusteet 2 op
Prekliininen harjoittelu 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kotisairaanhoidon harjoittelu.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.