Siirry suoraan sisältöön

Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP45-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Leila Sikanen
 • Miia Myllymäki
 • Maria Ajanto

Vastuuopettaja

Miia Myllymäki

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 13.11.2023 09:00 - 10:30, Info: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 13.11.2023 11:30 - 13:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 14.11.2023 11:30 - 13:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 14.11.2023 14:00 - 16:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 15.11.2023 09:00 - 11:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 16.11.2023 08:30 - 10:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 16.11.2023 11:30 - 13:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 20.11.2023 09:00 - 11:00, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 20.11.2023 12:00 - 14:00, MKS vierailu Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 21.11.2023 08:30 - 10:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 22.11.2023 08:30 - 10:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 22.11.2023 11:30 - 13:30, Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 27.11.2023 09:00 - 11:00, Laboraatio 1: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 27.11.2023 12:30 - 14:30, Laboraatio 1: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 28.11.2023 09:00 - 11:00, Laboraatio 2: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 28.11.2023 12:30 - 14:30, Laboraatio 2: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 04.12.2023 08:30 - 11:30, Simulaatio 1: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 04.12.2023 12:30 - 15:30, Simulaatio 1: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 05.12.2023 12:15 - 15:45, Seminaaripäivä: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 11.12.2023 08:30 - 11:30, Simulaatio 2: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 11.12.2023 12:30 - 15:30, Simulaatio 2: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001
 • 12.12.2023 08:30 - 10:30, Tentti: Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP45-3001

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa akuutti- ja tehohoitotyössä.
Osaat soveltaa osaamistasi akuutti- ja tehohoitopotilaan keskeisimmissä hoitotyön toiminnoissa.
Osaat toimia kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteiden mukaisesti.
Osaat systemaattisesti arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä.
Osaat toimia välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa.
Osaat arvioida ja toteuttaa ravitsemus- ja nestehoitoa akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyössä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan lääkehoitoa.
Osaat iv-nestehoidon perusteet akuuttipotilaan hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi vaikeasti vammautuneen henkilön hoitotyössä.
Osaat soveltaa eettisiä periaatteita akuutti- ja tehohoitotyössä.
Osaat aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet ja tiedät menettelytavat kriisi- ja katastrofitilanteissa.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten arvioit akuutisti sairastuneen potilaan hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyyden?
Mitkä ovat keskeiset hoitotyön toiminnot akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten toimit hoitoelvytyksessä?
Miten toteutat akuutisti sairastuneen kuntouttavaa hoitotyötä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa farmakologiaa hyödyntäen?
Miten arvioit ravintoaineiden tarvetta ja nestetasapainoa akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten sovellat iv-nestehoidon perusteita?
Miten tuet vammautuneen ihmisen toimintakykyä akuutti- ja tehohoitotyössä?
Miten sovellat eettisiä periaatteita akuutti- ja tehohoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustan materiaali

Kuisma M., Holmström P. et. al, Ensihoito, Sanoma Pro Oy, 2017

Käypähoito-suositukset soveltuvin osin (osoitetaan opintojakson aikana)

Terveysportin aineisto: Teho-ja valvontahoitotyön opas, soveltuvin osin (osoitetaan opintojakson aikana)

Yksilölliset oppimisväylät

1.Opintojakson voi suorittaa työviikkopohjaisen väylän mukaisesti.
2. Työhön integroitu oppimisväylä: Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankituilla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnistamista (1-4op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle kuukautta ennen opintojakson alkua. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (6op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämän asiantuntijaluennot tai työelämävierailut.

Tentit ja muut määräajat

Teoria:

Valvottu Learn-tentti.
Uusintatentit Examissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h eli 6op=162h

Työmäärä jakautuu kontaktiopetukseen sekä itsenäiseen opiskeluun.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

EDELTÄVYYSEHDOT:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuina sisätautien ja kirurgisen hoitotyön teoriaopintojaksot sekä prekliiniset harjoitukset

Simulaatioissa, laboraatioissa sekä seminaaripäivässä 100% läsnäolovelvoite.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu tentin perusteella. Seminaaritehtävä voi vaikuttaa arvosanaan joko nostavasti tai laskevasti.

Learn-alustalla olevien oppimistehtävien suoritus pakollinen osa opintojakson suorittamista.

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.