Siirry suoraan sisältöön

Patologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: NA00DH47-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Naprapaattikoulutus

Opettaja

  • Taina Lehtonen

Vastuuhenkilö

Taina Lehtonen

Opiskelijaryhmät

  • NAKT20SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet eri sairauksien syntymekanismeja ja erilaisten patologisten tilojen kehityskulkua.

Osaat soveltuvin osin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien syntymekanismeja.

Tunnet erilaisten patologisten tilojen luokittelun.

Osaat soveltuvin osin eri sairauksien ja tilojen tutkimus- ja hoitosuositukset.

Sisältö

Miten kehon patologiset mekanismit toimivat?

Mikä merkitys patologisilla ilmiöillä on tuki- ja liikuntaelimistön kannalta?

Miten eri sairaudet kehittyvät patogeneesin ja etiologian kannalta?

Mitä patogeneesistä ja etiologiasta on ymmärrettävä sairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn kannalta?

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa myös nopeammin kuin se on suunniteltu etenemään. Tällöin itsenäinen osuus korostuu tiedonhankinnassa.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on esitelty Learnissa.
Lisäksi voi lukea kirjallisuutta.
Yleispatologian suomenkielisiä kirjoja:
Lehtonen, Mari ; Karttunen, Tuomo: MIKÄ VAIVAA? Tautiopin perusteet. Edita 2010.
Tuomo Karttunen, Katri Vuopala, Ylermi Soini: TAUTIOPPI. Edita 2005. (Vanhempi, mutta parempi versio samasta aiheesta samalta kustantajalta)
Laajempi kirja aiheesta on
Mäkinen, Markus ; Carpen, Olli ; Kosma, Veli-Matti ; Lehto, Veli-Pekka ; Paavonen, Timo ; Stenbäck, Frej: PATOLOGIA. Duodecim 2012 (päivitetty verkkoon 2021). (Tämä on luettavissa myös Oppiportissa digiversiona)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla käsitellään yleispatologian aiheita: tautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä, kehon sopeutumista tauteja aiheuttaviin tekijöihin, tulehdusta, paranemista, kasvaimia, puolustusjärjestelmän häiriöitä ja verenkiertoelimistön häiriötiloja.
Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija voi suorittaa jakson omalla aikataulullaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole työhön integroitua väylää tällä jaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole mahdollinen tällä jaksolla

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on käytössä Learnin arviointi: osatentit ja lopputentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole tällä opintojaksolla oleellinen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä tällä opintojaksolla on 5 op joka vastaa 27 tuntia x 5 työmäärää. Työmäärä riippuu kuitenkin opiskelijan opiskelutehosta ja aiemmista opinnoista. Aiemmat opinnot (anatomiasta ja fysiologiasta) helpottavat opiskelua jaksolla.

Toteutuksen osien kuvaus

Ei ole osia

Lisätietoja opiskelijoille

Kysymykset jaksosta voi lähettää taina.lehtonen@xamk.fi
Opettaja lähettää keväällä 2023 ohjeet opintojakson opiskelijoille jotka ovat ilmoittautuneet opintojaksolle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi on Learnissa olevien tenttien suorittaminen. Välitenteissä suoritusaikaa ei ole rajattu ja niissä onkin tarkoitus opiskella aiheita. Lopputentissä on rajattu suoritusaika.
Arvioinnissa testataan ilmiöiden ja käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä.

Hylätty (0)

Suomeksi
Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia osatenttejä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Opiskelija on suorittanut kaikki osatentit ja saavuttanut pisteistä 40- 60%

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
Opiskelija on suorittanut kaikki osatentit ja saavuttanut pisteistä 60 - 90%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki osatentit ja saavuttanut pisteistä 90 - 100%

Esitietovaatimukset

Anatomia
Fysiologia