Siirry suoraan sisältöön

Asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talous (5 op)

Toteutuksen tunnus: VV00DF62-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Riitta Vento

Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät

 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • LTKV21KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • LTKV19SP2
  Liiketalous, päivätoteutus, taloushallinto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talouden lainalaisuuksiin.
Tunnistat asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talouden tapahtumat ja niiden kirjaukset kirjanpitoon.
Osaat laatia asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Sisältö

Millainen rooli taloudella on asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön toiminnassa?
Millaisia säädöksiä asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön pitää noudattaa laatiessaan tilinpäätöstä?
Miten tilinpäätös laaditaan asunto-osakeyhtiössä, yhdistyksessä ja säätiössä?
Mitä tarkoittaa toiminnantarkastus?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali. Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Kokonaan verkossa suoritettava opintojakso, joka ei sisällä kontaktiopetusta. Itsenäinen opiskelu ja tehtävien suoritus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on opintojaksoon kuuluvan sähköisen tentin lisäksi mahdollisuus suorittaa uusintatentti 2 kertaa. Päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

5 op = noin 135 tuntia opiskelua opintojakson suoritusvaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja ilmoittaa kurssiavaimen s-postilla ennen opintojen alkua. Kurssialustalle tulee kirjautua viikon kuluessa opintojakson alkamisesta.
Arvosanan saaminen edellyttää palautettavien tehtävien suorittamista määräajassa sekä tentin suorittamista hyväksytysti.
Opettaja: Riitta Vento, puhelin 050 520 6137

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarvosana muodostuu palautettavien tehtävien (30 %) ja tentin (70 %) yhteispisteistä. Sekä tehtävät, että tentti tulee suorittaa hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Yrityksen talous –opintojakson hyväksyttyä suoritusta.