Siirry suoraan sisältöön

Kliininen harjoittelu 1 (15 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK75-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

20.03.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Tia Kallio
 • Jarno Hämäläinen
 • Tiina Haanperä
 • Mari Penttilä
 • Linda Metsälä
 • Anna-Maija Uusoksa

Vastuuopettaja

Linda Metsälä

Ryhmät

 • EHKT22SM
  Ensihoitaja, monimuoto
 • 02.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 03.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 04.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 05.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 06.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 07.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 08.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 09.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 10.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 11.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 12.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 13.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 14.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 15.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 16.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 17.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 18.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 19.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 20.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 21.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 22.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 23.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 24.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 25.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 26.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 27.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 28.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 29.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 30.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 31.10.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 01.11.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 02.11.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006
 • 03.11.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3006

Tavoitteet

Osaat toimia vuorovaikutuksessa potilaan/asiakkaan kanssa ja luoda hyvän hoitosuhteen.
Osaat toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Osaat tarkkailla ja arvioida systemaattisesti potilaan hoidontarvetta.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat raportoida ja konsultoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Osaat kliinisen hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset.
Osaat etsiä ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä.
Ymmärrät kyseisten potilasryhmien hoitopolut ja hoidon erityispiirteet.
Osaat arvioida toimintakykyä ja voimavaroja ja toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa sekä toimia ergonomisesti.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa.
Osaat kivun arvioinnin, hoidon ja tarkkailun.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun potilasturvallisessa hoitotyössä.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Miten toteutat hyvää vuorovaikutussuhdetta potilaan/asiakkaan kanssa ja luot hyvän hoitosuhteen?
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten arvioit potilaan hoidontarvetta ABCDE-protokollan mukaan?
Miten tarkkailet potilaan peruselintoimintoja NEWS-kriteeristöä hyödyntäen?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten arvioit hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten arvioit toimintakykyä ja toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten varmistat ergonomisen työskentelysi?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa turvallisesti?
Miten toteutat kivun hoidon arviointia, toteutusta ja tarkkailua?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä?
Miten työskentelet kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5