Siirry suoraan sisältöön

Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DT95-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Satu Untolahti

Vastuuopettaja

Satu Untolahti

Ryhmät

 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 28.08.2023 13:15 - 16:30, Teams: Pakollinen info + luento: Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 04.09.2023 14:30 - 16:00, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 05.09.2023 08:15 - 09:45, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 05.09.2023 10:00 - 11:30, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 12.09.2023 15:00 - 16:30, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 13.09.2023 15:00 - 16:30, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 18.09.2023 15:00 - 16:30, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 25.09.2023 08:30 - 16:00, Pakollinen osallistuminen, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 26.09.2023 08:30 - 16:00, Pakollinen osallistuminen, Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 05.10.2023 08:30 - 14:00, Pakollinen osallistuminen,: Labrat: Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021
 • 06.10.2023 08:30 - 14:00, Pakollinen osallistuminen, Labrat: Äitiys- perhe- ja naisen hoitotyö HT00DT95-3021

Tavoitteet

Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea ja edistää lapsiperheiden terveyttä sekä tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa.
Hallitset perhehoitotyön periaatteet ja osaat soveltaa sen menetelmiä.
Osaat avustaa suunnittelemattomassa, sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Hallitset naistentautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä.
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta äitiyshuollon ja naistentautipotilaan hoidossa
Osaat toteuttaa gynekologisten syöpien hoitotyötä ja palliatiivista hoitoa.

Sisältö

Miten edistät raskaana olevan ja synnyttäneen naisen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia?
Mitä on perhehoitotyö ja sen menetelmät?
Miten avustat suunnittelemattomassa, sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Miten otat huomioon hoitotyössä asiakkaan seksuaalisuuden ja toimit seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla?
Miten toteutat gynekologisten syöpien hoitotyötä ja palliatiivista hoitoa?

Opiskelumateriaali

1) Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016. Naisen hoitotyö. Helsinki. SanomaPro
2) Brusila P., Kero K., Piha J. ja Räsänen M. 2020: Seksuaalilääketiede (Duodecim verkkokirja. Oppiportti)

Suositeltavaa lisämateriaalia:

1) Ylikorkala & Tapanainen 2011. Naistentaudit ja synnytykset. (Duodecim verkkokirja. Oppiportti).
2) Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä 2017. Kätlötyö. Edira

Yksilölliset oppimisväylät

TYÖVIIKKOPOHJAINEN OPPIMISVÄYLÄ:
Työjärjestyksen mukaan, joita ennen itsenäinen opiskelu opettajan osoittamasta materiaalista.
Opintojaksoon liittyy prekliininen harjoittelu 2:een (Naisen hoitotyö 1 op koululla tapahtuva harjoittelu, läsnäolo pakollinen).

OPINTOJA NOPEUTTAVA OPPIMISVÄYLÄ:
Äitiys-, naisen ja perhehoitotyön kirjatentti: Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016. Naisen hoitotyö
Seksuaali- ja lisääntymisterveys: kirjallinen tehtävä

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden luennot

Tentit ja muut määräajat

Exam-tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Äitiys- ja perhehoitotyö 1,5 op
Naisen hoitotyö 1,5 op
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

Satu.untolahti@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam-tentti: arviointi asteikolla 1-5
Kirjalliset tehtävät ja esitys: hyväksytty-hylätty-täydennettävä
Osallistuminen laboraatioihin

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu) ja Terveyden edistäminen suoritettu