Siirry suoraan sisältöön

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DT97-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Paula Kristeri
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi

Vastuuopettaja

Linda Metsälä

Ryhmät

 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 04.09.2023 08:00 - 12:00, Teams PAKOLLINEN LÄSNÄOLO Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3020
 • 19.09.2023 08:15 - 16:15, LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon teoriapaja Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3020
 • 03.10.2023 08:00 - 16:00, Pakollinen läsnäolo: Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3020
 • 04.10.2023 08:00 - 16:00, Pakollinen läsnäolo: Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3020

Tavoitteet

Osaat kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita / potilaita yksilöllisesti.
Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden / potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Ymmärrät oman ja toisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastuut ja hallitun ja joustavan työnjaon merkityksen asiakkaan / potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa.
Osaat työskennellä monialaisissa toimintaympäristöissä hyvien työyhteistaitojen mukaisesti.
Ymmärrät sairaanhoitajan työskentelyn perustuvan näyttöön vastaanottotyössä ja kotisairaanhoidossa.
Tunnet asiakkaan/potilaan hoitopolun, ja osaat palveluohjaamisen perusteet.
Rokotusosaaminen:
• Tiedät, mitä tarttuvia tauteja vastaan rokotetaan.
• Tiedät kansallisen rokotusohjelman.
• Hallitset rokotusosaamisen perusteet.

Sisältö

Mitä asiakasta kunnioittava vuorovaikutus tarkoittaa vastaanottotyössä ja kotisairaanhoidossa?
Miten asiakkaan / potilaan kulttuuritausta otetaan huomioon asiakkaan / potilaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa?
Mitä tarkoittaa hoitotyön asiantuntijana työskentely vastaanottotyössä ja kotisairaanhoidossa?
Mitkä ovat terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten roolit ja vastuut vastaanottotyössä ja kotisairaanhoidossa asiakkaan palveluketjun eri vaiheissa?
Mitä tarkoittaa tiimi- ja monialainen yhteistyö vastaanottotyössä ja kotisairaanhoidossa?
Mikä on sairaanhoitajan rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa vastaanottotyössä ja kotisairaanhoidossa?
Mitä on keskitetty asiakas- ja palveluohjaus?
Mitä on palveluohjaaminen prosessina ja hoitotyön toimintatapana?
Miten laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma?
Miten toteutetaan palvelutarpeen arviointia ja palveluohjauksen seurantaa?
Mitä tarkoittaa asiakas- ja potilastietojen saavutettavuus ja toiminnanohjausjärjestelmät palveluohjauksen työvälineinä?
Rokotusosaaminen:
• Millaisia tartuntatauteja vastaan rokotetaan?
• Mikä on kansallinen rokotusohjelma?
• Miten toteutat rokotuksia asianmukaisesti ja turvallisesti?
• Miten toteutat rokotukseen liittyvän ohjeistuksen?

Opiskelumateriaali

- Ikonen, E-R. 2015. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.
- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu seuraavasti:
-Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät
-Rokotusosaaminen 2 op: Itsenäinen opiskelu (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
-Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: Asiantuntijaluennot, itsenäinen opiskelu, case-opetus, ryhmätehtävät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: -

Työhön integroitu oppimisväylä: -

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luennot 3 t

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaaminen:
- Verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2023 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op = 27 h
- Rokotusosaaminen 2 op = 54 h
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op = 54 h

Lisätietoja opiskelijoille

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Opintojaksoon liittyvät pakolliset harjoitustunnit koululla 1 op (Prekliininen harjoittelu 2) , jotka linkittyvät opintoihin.

Edeltävyysehtona Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: hyväksytty/hylätty
- Rokotusosaamisen perusteiden 2 op: hyväksytty/hylätty
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: hylätty/1-5

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I