Siirry suoraan sisältöön

Lasten- ja nuorten hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DT96-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Katja Villikka

Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät

 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 07.09.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019 ALOITUSINFO KLO 8.30-10.30 PAKOLLINEN LÄSNÄOLO!
 • 08.09.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 12.09.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 13.09.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 18.09.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 20.09.2023 08:30 - 15:30, PAKOLLINEN LÄSNÄOLO: Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3018
 • 21.09.2023 09:00 - 16:00, PAKOLLINEN LÄSNÄOLO: Perhehoitotyöseminaari: Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 27.09.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 28.09.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 29.09.2023 08:30 - 15:30, LASTEN KIPUSEMINAARI (PAKOLLINEN LÄSNÄOLO!) Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 04.10.2023 08:30 - 15:30, PAKOLLINEN LÄSNÄOLO: Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3018
 • 09.10.2023 08:15 - 11:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 11.10.2023 08:15 - 16:15, PAKOLLINEN LÄSNÖOLO: Prekliininen2 harjoittelu ja näyttökoe Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 12.10.2023 08:30 - 14:30, Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 13.10.2023 08:15 - 09:45, TENTTI 2: Lasten ja nuorten sairaanhoito: Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019
 • 13.10.2023 10:00 - 16:00, PAKOLLINEN LÄSNÖOLO: Prekliininen harjoittelu 2 ja näyttökoe Lasten- ja nuorten hoitotyö HT00DT96-3019

Tavoitteet

Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Tunnet lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet

Sisältö

Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät hoitotyön auttamismenetelmät?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät menetelmät?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kehityspsykologia: Tony Dunderfelt: Elämänkaari psykologia. WSOYpro. sivut 57-97 ja Mannerheimin lastensuojelu liiton nettisuvut: http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/kasvu_ja_kehitys/ ja Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro. Sivut:10-80 ja 222-235.

Lasten ja nuorten sairaanhoito: Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro. Sivut: 81-88, 96-122, 130-164, 167-188, 199-214, 252-276, 288-293 ja 304-330 sekä 343-357.

Ja tunnilla jaettu muu materiaali sekä Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetus verkossa ONLINE: luennot työjärjestyksen mukaisesti lapsen ja nuoren kehitys, kaltoinkohtelu ja vammaistyö sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta sekä itsenäistä opiskelua. Perhehoitotyöseminaari 8 h, lasten kipuseminaari 8 h ja näyttökokeet 1 h /opiskelija suoritetaan lähiopetuksena työjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi tentit 2 + 2 h, joko kampuksella tai examissa.

Opintoja nopeuttava väylä:
Teoriaopinnot voit suorittaa myös kirjatentteinä examissa (kehityspsykologia+vammaistyö+lasten kaltoinkohtelu ja lasten ja nuorten sairaanhoito), mutta osallistuminen tähän opintojaksoon edellyttää, että sinulla on opetussuunnitelman mukaisesti suoritettuna hoitotyön perusopinnot ja sisätautien, kirurgian ja perioperatiivisen hoitotyön opintojaksot. Perhehoitotyöseminaari 8 h, lasten kipuseminaari 8 h ja näyttökoe 1 h / opiskelija suoritetaan lähiopetuksena kampuksella työjärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei liity työelämäyhteistyötä, mutta Prekliininen harjoittelu 2 / Lasten ja nuorten hoitotyö 1 op linkittyy läheisesti teoriaopintoihin.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjainen väylä: Ensimmäinen suorituspäivä on määritelty työjärjestyksessä. Jos olet estynyt tulemaan ensimmäiseen suoritukseen tai saat hylätyn, voit suorittaa kirjalliset tentit ensimmäisen suorituskerran jälkeen, oman aikataulun mukaan Examissa. Perhehoitotyöseminaari (pakollinen), lasten kipuseminaari (pakollinen) ja näyttökoe (pakollinen) työjärjestyksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava väylä: Ilmoittaudut Examiin suorittamaan kirjalliset tentit (lapsen ja nuoren kehitys, kaltoinkohtelu +vammaistyö (= tentti 1) että lasten ja nuorten sairaanhoito (= tentti 2). Perhehoitotyöseminaari (pakollinen), lasten kipuseminaari (pakollinen) ja näyttökoe (pakollinen) työjärjestyksen mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 tuntia
Työviikkopohjainen väylä: lähitunnit 52 h (ei läsnäolo velvoitetta),pakollinen lähiopetus perhehoitotyöseminaari 8 h, lasten kipuseminaari 8 h ja näyttökoe 1 h sekä kirjalliset tentit 2x2h = 4 h ja itsenäinen opiskelu 62 h, joka on tarkoitettu tenttiin, näyttökokeeseen sekä perhehoitotyöseminaariin ja lastenkipuseminaariin valmistautumiseen.

Opintoja nopeuttava väylä: itsenäinen valmistautuminen tentteihin, näyttökokeeseen ja perhehoitotyöseminaariin ja lasten kipuseminaariin 114 h, pakollinen lähiopetus perhehoitotyöseminaari 8 h, lasten kipuseminaari 8 h ja näyttökoe 1 h sekä kirjalliset kokeet 2 x 2 h = 4 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Laajuus 5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen kehitys ja tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet sekä vammaistyö ja lasten kaltoinkohtelu.
teoria 2 op (= lähitunnit 52 h, itsenäinen opiskelu 34 h ja tentit 4 h)
perhehoitotyöseminaari 1 op (pakolliset lähitunnit 8 h ja itsenäinen opiskelu 8 h)
lasten kipuseminaari 1 op (= pakolliset lähitunnit 8 h ja itsenäinen opiskelu 8 h)
näyttökoe 1 op (= pakollinen lähitunti 1 h ja itsenäinen opiskelu 12 h)

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosana muodostuu seuraavista osista:
• kirjalliset tentit (40 %) lapsen ja nuoren kehitys, kaltoinkohtelu ja vammaistyö (T1-K5 20 %) sekä lasten ja nuorten sairaanhoito (T1-K5 20 %)
• perhehoitotyöseminaari T1-K5 20 % (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %)
• lasten kipuseminaari T1-K5 20 % (ennakkotehtävä 33 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 33 %, kipumittaritentti 33 %)
• näyttökoe (T1-K5 20 %)

Opintoja nopeuttava väylä:
Arvosana muodostuu seuraavista osista:
• kirjalliset tentit (40 %) lapsen ja nuoren kehitys, kaltoinkohtelu ja vammaistyö (T1-K5 20 %) sekä lasten ja nuorten sairaanhoito (T1-K5 20 %)
• perhehoitotyöseminaari T1-K5 20 % (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %)
• lasten kipuseminaari T1-K5 20 % (ennakkotehtävä 33 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 33 %, kipumittaritentti 33 %)
• näyttökoe (T1-K5 20 %)

Arvioinnin perusteet:
Hylätty: Kirjallisissa kokeissa alle 40 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu perhehoitotyöseminaariin ja lasten kipuseminaariin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.
TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta ja vammaistyöstä, mutta tiedon soveltaminen käytäntöön on puutteellista.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta sekä vammaistyöstä ja osaat joissain määrin tai melko hyvin soveltaa tietoa käytäntöön.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta sekä vammaistyöstä ja osaat soveltaa hyvin tai erittäin hyvin tietoa käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Sisätautien hoitotyö, Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, Kliininen harjoittelu I