Siirry suoraan sisältöön

Tietotekniikan fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: IT00EB82-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Ohjelmistotekniikan koulutus

Opettaja

  • Reijo Vuohelainen

Vastuuhenkilö

Reijo Vuohelainen

Ajoitusryhmät

  • Group A (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)
  • Group B (Koko: 11. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

  • OTMI21SP
    Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Koulutusryhmat

  • Group A
  • Group B

Tavoitteet

Ymmärrät fysiikassa käytetyt suureet ja yksiköt. Osaat laskea kappaleen etenemisen liikeyhtälöillä ja energiaperiaatteella Ymmärrät lämmöntuoton ja lämmönjohtumisen periaatteet. Ymmärrät signaalin etenemisen ja vaimentumisen perusteet.

Sisältö

Mitä ovat SI yksiköt?
Mitä tarkoittavat siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys?
Mikä on lämpövuo tai lämpövirta?
Mitä materian taitekerroin tarkoittaa?

Opiskelumateriaali

Principles of Physics, Halliday, Resnick, and Walker, Wiley. 8. tai uudempi painos.
Tekniikan fysiikka, Edita.

Luentokalvot, kotitehtävät ja laboratorio-ohjeet ovat Learnissä. Laboratoriotöistä koostetaan pienryhmän koosteraportti.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut opetukseen viikottaisen lukujärjestyksen mukaisesti. Pienryhmässä tehdään laboratorioharjoituksia ja yksilöllisiä kotitehtäviä.

Fysiikan ilmiöiden demo-ohjelmien koodaaminen voi olla osa opintojakson suoritusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Loppukoe opintojakson lopussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta luentoja ja laboratorioharjoituksia noin 60 h. Kotitehtävät ja raportit sekä kokeeseen valmistautuminen 75 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportointi ja loppukoe. Tarkennus kurssin alussa.

Esitietovaatimukset

Calculus