Siirry suoraan sisältöön

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymät (5 op)

Toteutuksen tunnus: OT00EJ95-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Ohjelmistotekniikan koulutus

Opettaja

  • Miia Liukkonen

Vastuuhenkilö

Miia Liukkonen

Opiskelijaryhmät

  • OTMI22SP
    Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät käytettävyyden ja helppokäyttöisyyden käsitteet.
Tunnet käyttöliittymien suunnittelun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeiset periaatteet.
Tunnet työpöytä-, web- ja mobiilisovelluksille suunniteltujen käyttöliittymien erot ja ominaispiirteet.
Osaat analysoida käytettävyyttä ja soveltaa käytettävyyden heuristiikkoja.
Osaat soveltaa käyttöliittymien suunnittelun tekniikoita.

Sisältö

Millaisia eri käyttöliittymiä on olemassa?
Millaisilla työkaluilla käyttöliittymiä suunnitellaan?
Miten sovelletaan käyttöliittymien suunnittelutekniikoita: Prototypointi, kuvakäsikirjoitus, käytettävyysanalyysi?
Miten käytettävyyttä arvioidaan ja testataan?

Opiskelumateriaali

Kaikki opiskelumateriaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Aikaan ja paikkaan sitomaton verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät arvioidaan pisteillä 0-5 sekä tentti tulee suorittaa hyväksytysti läpi saadaksesi arvosanan opintojaksosta.