Siirry suoraan sisältöön

Aurinkosähköjärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00ER19-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

10.05.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

14.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Vesa Linja-aho

Opiskelijaryhmät

  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmän teknisen toiminnan perusperiaatteet.
• Tunnet alan keskeisen lainsäädännön ja standardit.
• Osaat suunnitella ja valita kohteeseen sopivan aurinkosähköjärjestelmän.
• Ymmärrät aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät riskit ja niiden hallinnan.
• Ymmärrät aurinkoenergian merkityksen osana nykyistä ja tulevaisuuden energiantuotantoa.

Sisältö

• Kertaus sähköopin peruskäsitteistä
• Aurinkopaneelien toimintaperiaate
• Erilaiset aurinkosähköjärjestelmät
• Lainsäädäntö, standardit ja yleiset suunnitteluperiaatteet
• Aurinkosähköhankkeen arviointi
• Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja mitoitus
• Asentaminen
• Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastus
• Käyttö, huolto ja ylläpito
• Aurinkosähköjärjestelmien tulevaisuus ja tuore tutkimustieto

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Kurssin oppikirjana käytetään teosta ST-käsikirja 40: Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus (Sähköinfo 2021), joka on maksutta ladattavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Kaakkuri-portaalin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

• Kurssi koostuu kymmenestä tehtäväkierroksesta ja kahdesta tentistä. Uusi tehtäväkierros aukeaa viikon välein.
• Kurssilla ei ole aikaan sidottuja ryhmätehtäviä tai vastaavia, vaan kurssi suoritetaan yksilötyönä omaan tahtiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
-Avoimen AMKin opiskelijoille 100 paikkaa.
-Tutkinto-opiskelijoille 50 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Kurssista suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen
• Kurssilla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät kurssin arvosanan.
• Kurssi koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Arviointiasteikko: 0-5