Siirry suoraan sisältöön

Sähköturvallisuuden varmistaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00ER18-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Vesa Linja-aho

Opiskelijaryhmät

  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
• Tunnet sähkön vaarat ihmisille, eläimille ja omaisuudelle.
• Ymmärrät turvallisuusajattelun perusteet ja miten nykyisenkaltaiseen sähköturvallisuuteen on päädytty.
• Osaat turvallisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen suunnittelua ohjaavat perusperiaatteet.
• Tunnet alan keskeisen lainsäädännön ja standardit.

Sisältö

• Kertaus sähköopin peruskäsitteistä
• Mitä tarkoittaa sähköturvallisuus – sähköturvallisuuden kolme ulottuvuutta ja sähköturvallisuuden historia
• Sähkövirran vaikutukset ihmiseen
• Valokaarivaara ja siltä suojautuminen
• Sähköpalot ja niiden ehkäiseminen
• Suojausmenetelmät rakennusten sähköverkoissa
• Sähköturvallisuuden varmistaminen sähkölaitteissa 1
• Sähköturvallisuuden varmistaminen sähkölaitteissa 2
• Suojausmenetelmät sähkön siirto- ja jakeluverkoissa
• Sähkötyöturvallisuus

Opiskelumateriaali

Opettajan antama ja osoittama materiaali. Osa materiaalista (esimerkiksi laitestandardit) on englanninkielistä. Kurssilla tarvittava materiaali on maksutta saatavissa XAMKin opiskelijatunnuksilla Kaakkuri-portaalin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutustapa
• Kurssi koostuu kymmenestä tehtäväkierroksesta ja kahdesta tentistä. Uusi tehtäväkierros aukeaa viikon välein.
• Kurssilla ei ole aikaan sidottuja ryhmätehtäviä tai vastaavia, vaan kurssi suoritetaan yksilötyönä omaan tahtiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
- Avoimen AMKin opiskeljoille 90 paikkaa.
- Tutkinto-opiskelijoille 20 paikkaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Kurssista suoritetaan omaan tahtiin 10 aihealuetta pakollisine tehtävineen
• Kurssilla on kaksi verkkotenttiä, joiden suorittamiseen on rajoitettu aika. Tenttiarvosanat määräävät kurssin arvosanan.
• Kurssi koostuu kahdesta osasta (2 op + 3 op), joista ensimmäinen on mahdollista suorittaa erikseen.

Arviointiasteikko: 0-5