Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3127

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Ohjelmistotekniikan koulutus

Opettaja

 • Anna-Elina Hirvonen

Vastuuopettaja

Anna-Elina Hirvonen

Ryhmät

 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus
 • 04.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 06.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 11.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 13.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 18.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 20.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 27.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 28.09.2023 09:00 - 10:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 02.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 04.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 09.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 11.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 16.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 18.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127: välikoe
 • 30.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 01.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 06.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 08.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 13.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 15.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 20.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 22.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 29.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 30.11.2023 09:30 - 11:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 04.12.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 11.12.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127
 • 13.12.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3127: koe

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ryhmän verkkosivustolla Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ohjelmistotekniikan ammattiruotsin kurssi, jonka opetus etenee työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kaksi kirjallista lähitenttiä ja suullinen testi. Uusinnat suoritetaan Examissa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, suulliseen testiin ja kirjalliseen kokeeseen. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.