Siirry suoraan sisältöön

Tarinat elämään – kirjallisuus ja sanataide hyvinvoinnin osana (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00ER39-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 10

Koulutus

  • Yhteisöpedagogikoulutus
  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opettaja

  • Laura Hokkanen

Vastuuopettaja

Laura Hokkanen

Ryhmät

  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää taidekasvatuksen ja kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä.
Osoitat perehtyneisyytesi sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmien käyttöön.
Tunnistat kirjallisuuden ja sanataiteen tarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Sisältö

Mitkä ovat taidekasvatukseen ja kirjallisuudentutkimukseen liittyvät peruskäsitteet?
Miten sanataiteen ja kirjallisuuden menetelmiä käytetään?
Miten lukemista voidaan edistää ja tunnistaa sen käyttömahdollisuuksia?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia:
Aerila, Juli-Anna & Kauppinen, Merja 2019. Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.

Hokkanen, Laura 2015. Sosiaalinen kirjasto. Lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Avain.

Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina & Venho, Johanna. 2019. Runomatkaopas. Harjoituksia ja työpajoja lapsille. Aviador.

Timonen, Helena 2009. Omin sanoin. Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapauteen. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-221-9/urn_isbn_978-952-219-221-9.pdf (Narratiivisuutta käsittelevät luvut)

Lisäksi osallistujat saavat heti opintojakson alussa opettajan jakaman artikkeliaineiston, josta suoritetaan tentti opintojakson loppuun mennessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojaksolla tutustutaan luentojen ja harjoitusten avulla kirjallisuuden ja sanataiteen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tarpeisiin eri aloilla. Verkkokurssi koostuu sanataideharjoituksista, narratiiivisuutta hyödyntävästä digitaalisesta tarinankerronnasta, sosiokulttuurista lukemista hyödyntävästä elämystuokion suunnittelusta sekä kirjallisuuden merkitystä esittelevästä kirjallisuudentutkimuksesta, josta suoritetaan verkkotentti (aineisto saa olla käytössä tentin ajan).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen osuus on ihanteellista suorittaa omassa työyhteisössä, mutta sen voi toteuttaa myös perheenjäsenille, ystäville tai tarpeen mukaan myös itselle.

Tentit ja muut määräajat

Yksi opintojakson tehtäväosuus on tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä. Tenttiaineistona on kokoelma artikkeleita, jotka käsittelevät lukuinnostamista, kirjallisuuden merkitystä kansalaistaitona, tyttöjen ja poikien välisen lukemisen eroja sekä lukukulttuurin muutoksia. Materiaali on ladattavissa opintojaksoalustalta ja se on vapaasti käytettävissä tentin aikana.

Opintojakson sosiokulttuurisen lukemisen -tehtävään liittyy vertaisarviointi, minkä vuoksi tehtävä tulee toteuttaa 15.11. mennessä ja arvioida kaksi itselle arpoutunutta palautusta aikavälillä 16.11.-29.11.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Verkkoalustalla on nähtävissä tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet.

Arviointiasteikko

1-5