Siirry suoraan sisältöön

Olio-ohjelmointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00ER57-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 06.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Ohjelmistotekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Mynttinen

Vastuuopettaja

Timo Mynttinen

Ryhmät

  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet: tyypit ja muuttujat, toistorakenteet ja haarautumiset. Ymmärrät olio-ohjelmoinnin perusteet, luokkien käytön, kokoelmien käytön ja LINQ-perusteet. Ymmärrät JSON-tyyppisen tiedon perusteet ja osaat käsitellä tietokannan taulua konsolisovelluksellasi.

Sisältö

Työkaluna on Visual Studio Windows-ympäristössä ja ohjelmointikielenä on C#. Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan käyttäen komentorivisovelluksia (VS Console Application Template). Aihepiirejä ovat mm. tyypit ja muuttujat, ohjaus- ja toistorakenteet, luokkatyypin käyttö, LINQ ja geneeriset kokoelmat (huom! käytännössä geneerinen lista), UML-luokkakaavio, JSON-datan serialisointi ja deserialisointi, kommunikointi relaatiotietokannan taulun kanssa.

Opiskelumateriaali

Opettajan antama materiaali Learn-ympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutustapa
• Palautettavat tehtävät aikataulutettuja.
• Itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Tutkinto-opiskelijoille 15 paikkaa
Avoimen AMKin opiskelijoille 35 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Neljä palautettavaa tehtävää, 40% maksimipisteistä.
• Tentti, 60% maksimipisteistä.