Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan kemia ja fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB50-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Antti Laakso
 • Anne Gango

Vastuuopettaja

Anne Gango

Ryhmät

 • LOKT22SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 05.09.2023 08:15 - 10:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 06.09.2023 11:30 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 07.09.2023 10:00 - 11:30, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 12.09.2023 12:30 - 14:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 13.09.2023 10:00 - 12:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 15.09.2023 08:15 - 10:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 18.09.2023 10:15 - 12:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 20.09.2023 11:30 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 21.09.2023 12:15 - 14:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 25.09.2023 10:15 - 11:45, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 27.09.2023 11:30 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 29.09.2023 10:00 - 11:30, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 29.09.2023 12:00 - 14:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 02.10.2023 10:15 - 12:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 04.10.2023 11:30 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 05.10.2023 12:15 - 14:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 09.10.2023 10:00 - 11:30, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 11.10.2023 11:30 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 13.10.2023 08:15 - 10:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 16.10.2023 10:15 - 12:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 18.10.2023 13:15 - 16:15, Learn-tentti, tehtävissä koko päivän: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 19.10.2023 12:15 - 14:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 02.11.2023 12:15 - 14:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 14.11.2023 12:00 - 14:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 17.11.2023 10:00 - 11:45, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 23.11.2023 12:00 - 15:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 30.11.2023 12:15 - 15:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007
 • 07.12.2023 12:15 - 14:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007, TENTTI 2h
 • 07.12.2023 17:00 - 18:00, Tentin läpikäynti Fysiikka - Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3007

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• aineen rakenteen atomitasolta lähtien, alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen
• olomuotojen kemiaa, pH:n ja kaasulakien perusteet
• laatia reaktioyhtälön ja hyödyntää sitä laskuissa
• ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen
• vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
• käyttää kiinteän aineen mekaniikkaan liittyviä käsitteitä ja kaavoja, fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

• Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen?
• Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä?
• Miten lasket yksinkertaiset pH ja kaasulaskut?
• Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä ja mihin sitä voidaan hyödyntää?
• Miten liikkeessä olevan kappaleen siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys lasketaan?
• Miten Newtonin lakeja sovelletaan pistemäisiin ja jäykkiin kappaleisiin?
• Miten Newtonin lakeja sovelletaan paikallaan oleviin, eteneviin ja pyöriviin kappaleisiin?
• Miten mekaniikan energiaperiaatetta sovelletaan mekaanisen energian konversiossa?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learnissa oleva materiaali.
Fysiikka: Learnissa oleva materiaali. Fysiikka: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, luvut 1 - 9, EDITA soveltuvin osin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Sovittava opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin osissa erilliset välikokeet, niiden ajankohdat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Toteutuksen osien kuvaus

Fysiikka 2,5 op
Kemia 2,5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: Hyväksytysti suoritettu välikoe.
Fysiikka: Hyväksytysti suoritettu välikoe.