Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3142

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Tiina Karvinen

Vastuuopettaja

Tiina Karvinen

Ryhmät

 • FTSA22KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • 06.09.2023 13:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 08.09.2023 08:15 - 10:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 12.09.2023 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 15.09.2023 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 19.09.2023 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 20.09.2023 08:15 - 10:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 29.09.2023 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 03.10.2023 12:15 - 14:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 06.10.2023 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 10.10.2023 13:15 - 15:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 11.10.2023 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3142
 • 17.10.2023 13:00 - 15:00, Ammattiruotsi LOPPUTENTTI

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima verkko- ja monistemateriaali. Kurssin aineistot ja tehtävät Learn-alustalla. Oppitunneilla ja itsenäisesti laaditut oppimistehtävät.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, opetuskeskustelut, ryhmä- ja parityöt, itsenäiset kirjalliset tehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistää opintojaksoon työelämän kokemuksia tai tuotoksia, mikäli ne tukevat ruotsin kielen oppimistavoitteita.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopputentti järjestetään viimeisellä opetuskerralla. Uusintatenttejä järjestetään kaksi, ja niiden ajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Laajuudeltaan 5 op:n kurssi vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä, josta noin kolmasosa luokkatunteja ja loput itsenäistä harjoittelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen kielitaidon arviointi lopputentin perusteella. Suullinen kielitaito suullisen näytön (tentin) perusteella. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin virkamiesruotsin taitoarvioinnin kriteereihin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.