Siirry suoraan sisältöön

Suomi 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS49-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Degree Programme in Game Design
 • Degree Programme in Digital International Business

Opettaja

 • Jenni Klingberg

Vastuuopettaja

Jenni Klingberg

Ryhmät

 • GDKV23SP
  Game design, full-time studies
 • IBKV23SP
  Digital international business, full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024
 • 11.09.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 21.09.2023 14:30 - 17:00, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 25.09.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 02.10.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 12.10.2023 14:30 - 16:00, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 16.10.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 19.10.2023 14:30 - 16:00, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 30.10.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 02.11.2023 14:30 - 16:00, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 06.11.2023 08:15 - 09:45, Etäopetus: Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 09.11.2023 14:30 - 16:00, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 13.11.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 16.11.2023 14:30 - 16:00, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 20.11.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 23.11.2023 14:30 - 16:00, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 27.11.2023 08:15 - 09:45, Finnish 1 KY00DS49-3032
 • 30.11.2023 14:30 - 16:00, Finnish 1 KY00DS49-3032

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hallitset esimerkiksi esittäytymis- ja asiointitilanteissa tarvittavia, yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2 fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.
Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi vokaaliharmonian, verbityyppien preesensin ja yksikön partitiivin, sekä osaat ääntää ja kirjoittaa suomeksi.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millainen suomen kieli on verrattuna muihin tuntemiisi kieliin?
Mitkä ovat suomen kielen erityispiirteet?
Millaisia fraaseja ja millaista kielen ja kulttuurin tuntemusta tarvitset tavallisissa arkitilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää suomen kielen alkeisopinnoissasi opintojaksolla ja itsenäisesti?
Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2021 (tai vanhemmat painokset). Suomen mestari 1. Helsinki: Finnlectura.
Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus, johon sisältyy oppitunteja Kouvolan kampuksella, oppimistehtäviä ja itsenäistä opiskelua aikataulun mukaan.
Opetusta kahdesti viikossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelu liittyy yleisiin työelämätaitoihin, kielitaidon vahvistaminen.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulun mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä. Toteutukseen kuuluu tentti tai tenttejä, joka täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja double degree -opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumisen jälkeen odota, että ilmoittautumisaika päättyy. Sen jälkeen opettaja hyväksyy ilmoittautumisesi. Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) opintojakson ensimmäisellä lähitapaamisella. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumiseen. Opintojaksolla on tentti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa:
a) käyttää suomen kielen alkeistason (A1.1 - A1.2) fraaseja, sanastoa ja rakenteita arkiviestinnässään
b) etsiä tietoa oppikirjoista ja muista suomen kielen alkeistason tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa suomen kielen osaamista, mutta edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.