Siirry suoraan sisältöön

Suomi 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS50-3027

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Degree Programme in Game Design

Opettaja

 • Tarja Isokääntä

Vastuuopettaja

Tarja Isokääntä

Ryhmät

 • GDKV23KM
  Game design, part-time studies
 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024
 • 11.09.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 18.09.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 21.09.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 28.09.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 02.10.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 05.10.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 09.10.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 12.10.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 16.10.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 19.10.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 30.10.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 02.11.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 06.11.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 09.11.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 13.11.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 16.11.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 20.11.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 23.11.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 27.11.2023 08:15 - 09:45, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 30.11.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 04.12.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003
 • 07.12.2023 10:00 - 11:30, Finnish 2 KY00DS50-3027
 • 11.12.2023 14:30 - 16:30, Suomi 2 KY00DS50-3027 Suomi 2 AV00EM90-3003

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Osaat seurata yksinkertaista puhetta ja lukea lyhyitä tekstejä tutuista aiheista.
Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasoilla A1.2 - A1.3.
Tutustut ammattialasi perussanastoon.
Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi verbien ja nominien konsonantti- ja vokaalivaihtelut, nominien yksikön sijamuodot ja monikon perusmuodon.
Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.
Tunnet suomalaista kulttuuria.

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arkitilanteissa sekä helppojen, eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen alkeisopintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. 2020. Uudistettu Suomen mestari 1. Suomea aikuisille. Helsinki: FinnLectura.

Huom! 2020 painos tai uudempi.

Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkokurssi. Toteutukseen kuuluu reaaliaikaisia verkkotapaamisia ja itsenäistä työskentelyä. Verkkotapaamisia ei nauhoiteta. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti verkkotapaamisiin ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelu liittyy yleisiin työelämätaitoihin, kielitaidon vahvistaminen.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssin tehtävät pitää palauttaa aikataulun mukaan kurssin loppuun mennessä. Myöhästyneitä palautuksia ei hyväksytä.

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi tehdä (uusia) kaksi kertaa. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sopii hyvin kansainvälisille opiskelijoille.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia (= 5 x 25 h) opiskelijan työtä (= lähiopetusta + itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 2 -opintojakson osaamista, riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen opetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä, jotka täytyy tehdä hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 1 -opintojakson osaaminen

ja riittävää englannin kielen taitoa