Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3232

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 100

Koulutus

 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Degree Programme in Game Design
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Jenni Klingberg
 • Johanna Vilkki

Vastuuopettaja

Johanna Vilkki

Ryhmät

 • GDKV23SP
  Game design, full-time studies
 • GRKV23SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus
 • SKKV23SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024
 • 15.09.2023 09:00 - 10:30, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 22.09.2023 09:30 - 11:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 27.09.2023 12:45 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 28.09.2023 12:45 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 02.10.2023 12:00 - 13:30, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 06.10.2023 09:30 - 11:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 09.10.2023 13:00 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 11.10.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 11.10.2023 12:45 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 20.10.2023 09:30 - 11:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 01.11.2023 13:00 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 03.11.2023 09:30 - 11:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 06.11.2023 14:15 - 15:45, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 15.11.2023 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 17.11.2023 09:30 - 11:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 22.11.2023 13:00 - 14:30, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 01.12.2023 09:30 - 11:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 05.12.2023 08:30 - 10:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232
 • 08.12.2023 09:30 - 11:00, Viestintätaidot KY00DS51-3232

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali on saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on kulttuurialan yhteinen Viestintätaitojen toteutus, ensi sijassa ryhmille GDKV23SP, SKKV23SP ja GRKV23SP, mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan ryhmien aikatauluihin sovitellen sekä lähi- että verkko-opetuksena. Opintojaksoon sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.

Vaihtoehtoisena toteutustapana verkossa on tarjolla monialainen Viestintätaitojen verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa itsenäisesti. Muista yksilöllisistä oppimisväylistä sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan viestinnän perustaitoja työelämää varten. Opintojaksoon liittyy alakohtaisten viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä ja verkkotenttejä. Tehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan Learnissa. Kaikki tehtävät tulee palauttaa opintojakson toteutusaikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Viestinnän opiskelu antaa geneerisen tason kansainvälisyysvalmiuksia, kulttuurisen viestinnän sisällöt osa jaksoa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Viestintä työ- ja opiskelutilanteissa
Oman viestintätaidon arviointi ja kehittäminen
Tiedonhaku
Tutkimuskirjoittaminen
Kielenhuolto
Esiintyminen
Ryhmäviestintä
Kokous- ja neuvottelutaito

Lisätietoja opiskelijoille

Jenni Klingberg, jenni.klingberg@xamk.fi
Johanna Vilkki, johanna.vilkki@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat kirjalliset ja suulliset tehtävät opintojakson aikana, mahdollisesti tentti. Aktiivinen osallistuminen