Skip to main content

Anatomy, physiology and pathophysiology (5 cr)

Code: HY00DT69-3046

General information


Enrollment

21.08.2023 - 01.09.2023

Timing

21.08.2023 - 31.05.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kotka Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

 • Degree Programme in Health Care

Teachers

 • Taina Lehtonen

Teacher in charge

Taina Lehtonen

Groups

 • THKV23SP
  Health Care, full-time studies
 • 15.09.2023 09:00 - 15:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 18.09.2023 09:00 - 15:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 05.10.2023 09:00 - 15:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 09.10.2023 09:00 - 15:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 01.11.2023 09:00 - 15:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 07.11.2023 09:00 - 15:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 19.01.2024 09:00 - 15:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 29.01.2024 10:00 - 16:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 12.02.2024 10:00 - 16:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046
 • 04.03.2024 10:00 - 16:00, Anatomia, fysiologia ja patofysiologia HY00DT69-3046

Objective

You know the basics of the human body structure, functions and regulating systems and you can justify your actions in nursing and promoting health.
You understand the principles of the organ systems.
You know the onset mechanisms of diseases and the resulting changes in the body.
You understand the physiology of pain, the sensitivity of different tissues to pain, the experience of pain.

Content

What are basic structures and functions of blood circulation, respiration, digestion, urinary excretion, reproduction, human musculoskeletal system, sense, nervous system, hormone secretion, and skin?
How does the organ system work?
What are the onset mechanisms of diseases and the resulting changes in the body?
What is the physiology of pain, the sensitivity of different tissues to pain, the experience of pain?

Location and time

Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen.

Opiskelumateriaali

Learnissa on opiskelumateriaalia, tehtäviä ja opetusnauhoitteita , joita kannattaa ensisijaisesti hyödyntää koska niihin on koottu keskeinen opiskeltava aines.
Opintojakson aiheisiin laajemmin syventyessään voi käyttää mitä tahansa ammattikorkeakoulun tasoista anatomian ja fysiologian oppikirjaa.
Suosittelen: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia- Rakenteesta toimintaan. (Uusin painos – myös vanhemmat painokset käyvät) Sanoma Pro Oy (ISBN 978-952-63-5311-1)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan Learnissa ja opintojaksoon liittyy vuorovaikutteista opetusta ja ohjausta verkossa . Webinaarit ovat aikaan sidottuja ja työjärjestykseen merkittyjä. Niihin voi osallistua kotikoneelta ja ne äänitetään, joten niitä voi katsoa nauhoitteena ellei pääse osallistumaan kyseisenä ajankohtana.
Opintojaksoon kuuluu palautettavia tehtäviä ja arvioitavia suorituksia. Tenttien ajankohdat voi itse sopia/ määrittää.
Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta on esitetty Learnissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa omaan tahtiin opiskellen.
Opintojaksolla ei ole käytössä työhön integroitu opintoväylä koska opintojakson opintoaines on soveltavalla tasolla esille tulevaa työelämässä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojaksolla ei ole käytössä työhön integroitu opintoväylä koska opintojakson opintoaines on soveltavalla tasolla esille tulevaa työelämässä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien , oppimistenttien ja lopputentin aikataulutus on esittetty Learn alustalla ja sinä noudatetaan tutkintosäännön määräyksiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla ei ole erityistä kansainvälisen yhteistyön tavoitetta.

Completion alternatives

Opintojaksolla ei ole käytössä työhön integroitu opintoväylä koska opintojakson opintoaines on soveltavalla tasolla esille tulevaa työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija voi vaikuttaa omaan työmääräänsä koska opintojaksolla voi opiskella omalla tahdillaan. Learnin materiaalit ovat käytettävissä jatkuvasti opetusnauhoitteineen ja opiskelija voi hyödyntää useiden toteutusten opetuksia.

Toteutuksen osien kuvaus

ei ole osia

Further information

taina.lehtonen@xamk.fi

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson suorituksiin ja tentteihin . Lisäksi tulee opiskelijan palauttaa määräajassa Learnissa palautettavaksi merkityt tehtävät.
Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty Learnissa.

Assessment criteria, fail (0)

Opiskelijalla on suuria vaikeuksia perustietojen hallinnassa eikä opitun soveltaminen onnistu.

Assessment criteria, satisfactory (1-2)

Opiskelija hallitsee peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hänellä on selviä vaikeuksia soveltaa tietojaan ja elinjärjestelmien väliset yhteydet eivät hahmotu. Opiskelija tunnistaa elimistön perusrakenteet vain yksinkertaisista ja ennestään tutuista kuvista ja malleista. Opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää elimistön toiminnan säätelyn lainalaisuuksia. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Assessment criteria, good (3-4)

Opiskelija hallitsee peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hän osaa soveltaa tietojaan mutta hänellä on vielä vaikeuksia hahmottaa elinjärjestelmien välisia yhteyksiä. Opiskelija hahmottaa anatomiset rakenteet kolmiuloitteisesti mutta hänellä on vaikeuksia tehdä päätelmiä rakenteista uudessa kontekstissa. Opiskelija hallitsee elinjärjestelmien säätelyn perusperiaatteet. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.

Assessment criteria, excellent (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti peruselintoimintojen fysiologian ja anatomian. Hän osaa soveltaa tietojaan ja näkee elinjärjestelmien väliset yhteydet sujuvasti. Opiskelija hahmottaa anatomiset rakenteet kolmiuloitteisesti ja kykenee tekemään päätelmiä rakenteista perustietojensa varassa haastavissakin uusissa kontekteissa. Opiskelija kykenee tarkastelemaan elintoimintoja ja niiden säätelyä useista näkökulmista. Opiskelija on palauttanut tehtävät annetussa määräajassa ja suorittanut opintojakson tentit.