Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK67-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Pauliina Lehto
 • Katja Villikka

Vastuuopettaja

Pauliina Lehto

Ryhmät

 • THKV23SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 05.09.2023 12:30 - 14:00, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 06.09.2023 08:15 - 09:45, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 12.09.2023 13:00 - 14:30, Lääkelaskut: Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 25.09.2023 09:45 - 12:45, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 26.09.2023 13:00 - 14:30, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 28.09.2023 12:30 - 14:00, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 03.10.2023 12:30 - 15:30, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 11.10.2023 08:30 - 11:30, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 18.10.2023 13:00 - 16:00, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 31.01.2024 08:15 - 09:45, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 13.02.2024 14:00 - 15:30, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 05.03.2024 09:00 - 10:30, Lääkehoito HT00EK67-3018
 • 21.03.2024 11:15 - 12:45, Lääkehoito HT00EK67-3018

Tavoitteet

Hallitset lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön, informaatio-ohjauksen ja prosessin.

Osaat soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessasi, toteuttaessasi ja arvioidessasi turvallista lääkehoitoa erilaisten asiakas- /potilasryhmien ja sairauksien hoidossa.

Tunnistat lääkkeiden yleisimmät yhteis- ja haittavaikutukset.

Tiedät lääkeaineiden keskeiset vaikutusmekanismit ja vaiheet elimistössä (farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka).

Osaat toteuttaa lääkelaskentaa turvallisesti.

Osaat käyttää lääkehoidossa tarvittavia välineitä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Osaat nestehoidon perusteet.

Sisältö

Mitkä lait ja säädökset ohjaavat lääkehoitoa?

Mitä toimintayksikön lääkehoidon toteuttamista ohjaava lääkehoitosuunnitelma sisältää?

Mitkä ovat farmakologian perusteet (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka ja toksikologia)?

Mitkä ovat lääkkeiden terapeuttiset, haitta- ja yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit?

Mitkä ovat tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat?

Miten toteutat lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen?

Miten käytät lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa ja annostelussa tarvittavia välineitä? (ruiskut, neulat, sekoituskanyylit, infuusioletkustot ja infuusioautomaatit)

Mitä pitää huomioida potilaan lääkehoidon ohjauksessa?

Miten toteutetaan lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi?

Mitkä ovat sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa?

Miten lääkehoitoteknologiaa hyödynnetään?

Miten hallitset lääkelaskennan eri osa-alueet?

Miten suunnittelet ja toteutat nestehoitoa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus:

Saano S., Taam-Ukkonen M., 2018, Lääkehoidon käsikirja, Sanomapro
Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. 2016, Annos oivallusta, Sanomapro
Muu Learnissa oleva opiskelumateriaali

Tarkempi opintojaksolla käytettävä materiaali ilmoitetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Lääkehoidon teorian ensimmäinen tentti työjärjestyksen mukaisesti. Uusintatentti Examissa.
Lääkelaskujen tentit examissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

pauliina.lehto@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen ja tenttien suorittaminen.
Lääkehoidon teoria (0-K5).
Lääkelaskutentti (hyväksytty 100% oikein/hylätty).