Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu (9 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP36-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

78 % Lähiopetus, 22 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Pauliina Lehto
 • Tia Kallio
 • Satu Sällilä
 • Anna-Maija Uusoksa

Vastuuopettaja

Pauliina Lehto

Ryhmät

 • THKV23SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 05.09.2023 08:30 - 11:45, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 06.09.2023 12:15 - 15:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 08.09.2023 08:30 - 15:30, Lähihoitajat /Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 12.09.2023 08:30 - 11:45, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 13.09.2023 08:30 - 11:45, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 20.09.2023 08:30 - 11:45, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 21.09.2023 08:30 - 11:45, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 22.09.2023 08:30 - 15:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 27.09.2023 08:30 - 11:45, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 28.09.2023 08:30 - 11:45, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 04.10.2023 08:30 - 15:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 10.10.2023 08:30 - 15:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 12.10.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 13.10.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 16.10.2023 08:00 - 17:00, KOUVOLA Ergonomian harjoitukset / osaamisen arviointi: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 19.10.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 20.10.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 31.10.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 02.11.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 09.11.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 10.11.2023 08:30 - 14:30, Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 15.11.2023 08:30 - 12:30, Tentti: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017
 • 16.11.2023 08:00 - 17:15, Osaamisen näyttö: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3017

Tavoitteet

Hoitotyön prosessi
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja edistät toiminnallasi potilasturvallisuutta.
Osaat luoda hyvän hoitosuhteen.
Osaat tarkkailla ja arvioida potilaan vointia systemaattisesti.
Hallitset perustiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa ja toimia ergonomisesti.
Osaat toteuttaa turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Hallitset kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset periaatteet.
Osaat raportoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Hallitset peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön perusteet.
Osaat kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään.
Tunnistat lähestyvän kuoleman merkit ja osaat vainajan laiton.

Aseptinen toiminta
Hallitset aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteet.
Tiedät infektioiden aiheuttamat haitat yksilötasolla.
Tiedät infektioiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnallisesti.

Sisältö

Hoitotyön prosessi
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Miten luot hyvän hoitosuhteen?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa potilaan voinnin arvioinnissa?
Miten käytät NEWS-kriteereitä peruselintoimintojen häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten toteutat hoitotyön tarpeen määritystä, hoitotyön diagnosointia, hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja tulosten arviointia?
Mitkä ovat keskeisten perushoitoon ja hoitotoimiin liittyvät teoreettiset perusteet?
Mitkä ovat keskeisten diagnostisten tutkimusten teoreettiset perusteet?
Mitä ovat kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset menetelmät?
Mitkä ovat peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön teoreettiset perusteet?
Miten kohtaat kuolevan potilaan ja hänen läheisensä?
Miten toteutat kuolevan potilaan hoitotyötä ja vainajan laiton?

Aseptinen toiminta
Mitkä ovat infektiotautien syntymekanismit, kehon puolustusjärjestelmä ja infektiotautien ehkäisykeinot?
Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat infektioiden aiheuttamat haitat ja kustannukset yksilö- ja yhteiskuntatasolla?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus:

Rautava-Nurmi Hanna, Westergård Auri, Henttonen Tarja; Ojala Mirja ja Vuorinen Sinikka. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy. Helsinki

Tarkempi opintojakson materiaali on ilmoitettu Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten lähiteoriatuntien ja harjoitustiuntiena sekä itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Terveysalan ammattitutkinnon omaava voi suorittaa harjoittelut AHOT-menettelyllä (osaamisen näyttö). AHOTointi sille osoitettuna ajankohtana. AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien, tehtävien palautusten ja harjoitustuntien ajankohdat on ilmoitettu Learnissa.
Uusintatentit suoritetaan Examissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä teoriaopetuksessa on (5 x 27 tuntia), joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä aiheeseen tutustumisesta ja ryhmätyöskentelystä. Lisäksi opintojaksolle sisältyy harjoitustunteja (4 x 27 tuntia), jotka toteutetaan ryhmätyöskentelynä harjoitustiloissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu:
- Lähiopetuksesta
- Learn tehtävistä
- itsenäisestä opiskelusta
- harjoitustunneista
- teoriakokeesta
- näyttökokeesta
- Ergonomiaosio

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat:
Päävastuu: anna-maija.uusoksa@xamk.fi
pauliina.lehto@xamk.fi
Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tentit, ryhmätehtävät ja harjoitukset.

Arviointi:
Tentit asteikolla 0-K5
Ryhmätehtävät asteikolla 0-K5 tai Hyväksytty/Hylätty
Harjoitusten arviointi Hyväksytty/Hylätty
Opintojakson kokonaisarvosana asteikolla 0-K5.