Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3236

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Paula Ronkainen

Ryhmät

 • SOMI23SP
  Sosionomi, päivätoteutus
 • 06.09.2023 08:30 - 10:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 13.09.2023 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 20.09.2023 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 26.09.2023 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 03.10.2023 08:00 - 09:30, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 10.10.2023 08:00 - 09:30, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 18.10.2023 12:30 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 31.10.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 07.11.2023 12:15 - 13:45, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 15.11.2023 14:30 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 22.11.2023 14:30 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 29.11.2023 14:30 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 07.12.2023 13:30 - 15:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236
 • 13.12.2023 14:30 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3236

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä sekä pari- ja ryhmätehtävistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aihepiirit ja sanasto tehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti, raportti ja esitys. Ajat annetaan tunnilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä = 135 tuntia, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä, ryhmä- ja parityöskentelystä, tentistä, raportista ja esityksestä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, osallistuminen lähiopetukseen, tentti, kirjallinen raportti ja esitys.