Siirry suoraan sisältöön

Vaarallisten aineiden kuljetus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB60-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Tapani Alastalo
 • Jouni Ropponen

Vastuuopettaja

Jouni Ropponen

Ryhmät

 • LOKT21SM
  Logistiikka, monimuoto
 • 15.09.2023 12:00 - 14:15, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005
 • 16.09.2023 08:15 - 10:15, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005
 • 13.10.2023 08:15 - 10:30, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005
 • 14.10.2023 12:00 - 14:00, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005
 • 10.11.2023 12:15 - 14:30, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005
 • 11.11.2023 08:15 - 10:45, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005
 • 01.12.2023 12:00 - 14:15, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005
 • 02.12.2023 12:00 - 14:00, Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3005

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, vaarallisten aineiden luokitukseen, pakkaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät asiat eri kuljetusmuodoissa

Sisältö

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset määräykset eri kuljetusmuodoissa (ADR, RID, IMDG, ICAO-TI), MARPOL-sopimus, lait ja asetukset) ja yleiset käsitteet.Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaukset, merkinnät, vapaarajat, asiakirjat, yhteenkuormauskiellot, kuljetuskalusto, turvallisuusohjeet ja vastuunjako.Turvallisuusneuvonantajan nimeäminen ja tehtävät.Perehtyminen käsikirjojen käyttöön ja tiedonhakuun esimerkkien avulla.

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa opiskelumateriaalin (Learn)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tuudon ja Pepin aikataulun mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija laatii ja toimittaa työnantajan kanssa kurssin sisällön mukaisen ja tavoitteet huomioivan ehdotuksen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava ennalta opettajan kanssqa

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Excellent (5), good (4-3), satisfying (2-1), failed (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)