Siirry suoraan sisältöön

Toimitusketjujen turvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB59-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Eeva Ala-Krekola

Vastuuopettaja

Eeva Ala-Krekola

Ryhmät

  • LOKT21SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 19.09.2023 18:00 - 20:00, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3005
  • 10.10.2023 18:00 - 20:00, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3005
  • 07.11.2023 18:00 - 20:00, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3005
  • 28.11.2023 18:00 - 20:00, Toimitusketjujen turvallisuus LO00EB59-3005

Tavoitteet

Tiedostat koko toimitusketjun logistisiin toimintoihin liittyvät niin materiaaliset kuin henkilöihinkin kohdistuvat turvallisuusasia ja uhat.
Osaat soveltaa turvallisuutta parantavia peiaatteita ja käytäntöjä toimitusketjun suunnittelussa.

Sisältö

Mitä eri seikkoja sinun tulee huomioida toimitusketjun turvalliseen toimintaan vaihe vaiheelta?
Miten voit parantaa toimitusketjun turvallisuutta mm. hävikkiä, vahinkoja sekä rikollista toimintaa vastaan?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija haluaa käyttää yksilöllistä oppimisväylää, opiskelija laatii kurssin tavoitteet täyttävän kirjallisen suunnitelman yksilöllisestä toteutuksesta ja hyväksyttää sen ensin kurssin opettajalla ja sen jälkeen työpaikallaan. Kurssin yksilöllistämisestä on sovittava opettajan kanssa ennen kurssin alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää projektimuotoista yhteistyötä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Opiskelijan työmäärä

5 op / 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä