Siirry suoraan sisältöön

Johdon laskentatoimi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL00CU27-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 50

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Jarmo Kulhelm

Vastuuopettaja

Jarmo Kulhelm

Ryhmät

  • LOKT21SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 15.09.2023 14:30 - 17:00, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3016
  • 14.10.2023 14:15 - 16:45, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3016
  • 10.11.2023 08:15 - 10:45, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3016
  • 02.12.2023 14:15 - 16:45, Johdon laskentatoimi LL00CU27-3016

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen ja kysyntä-toimitusketjun talouden hallinnan näkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden ja yrityksen kestävän kehityksen suunnittelussa..

Sisältö

Sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa. Kysyntä- toimintaketjun toiminnan tuotot ja kustannukset. Katetuottolaskennan hyödyntäminen yrityksen kannattavuuden arvioinnissa. Hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden ja yritysvastuun suunnittelussa.

Opiskelumateriaali

Kaikki materiaali tulee Learn-kurssipohjalle.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen opintoväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät ja tentti.

Yksilöllinen opintoja nopeuttava opintoväylä:
Opintojaksolla ei ole opintoja nopeuttavaa opintoväylää.

Työhön integroitu opintoväylä:
Ei työhön integroitua opintoväylämahdollisuutta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI-osuutta. Kurssi on luonnostaan työelämäläheinen.

Arviointiasteikko

1-5