Siirry suoraan sisältöön

Tilasto- ja talousmatematiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00CP82-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Katja Helve

Vastuuopettaja

Katja Helve

Ryhmät

  • LOKT21SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 15.09.2023 08:15 - 11:15, Tilasto- ja talousmatematiikka LO00CP82-3009
  • 14.10.2023 08:15 - 11:15, Tilasto- ja talousmatematiikka LO00CP82-3009
  • 10.11.2023 14:45 - 17:15, Tilasto- ja talousmatematiikka LO00CP82-3009
  • 01.12.2023 08:15 - 11:15, Tentti: Tilasto- ja talousmatematiikka LO00CP82-3009

Tavoitteet

Osaat talousmatematiikassa tarvittavat tavanomaiset laskentatavat ja voit
soveltaa niitä toimintaketjuosaamisen toteuttamisessa. Osaat käyttää
loogista päättelyä talouselämän ongelmien ratkaisemisessa sekä arvioida
saatujen ratkaisujen merkitystä. Osaat laatia ja tulkita tilastoja (taulukot,
kuviot ja tavanomaiset tunnusluvut). Osaat käyttää
taulukkolaskentaohjelmaa (Excel) laskennan apuna.

Sisältö

Miten lasket indeksilaskuja ja miten sovellat niitä talousmatematiikassa?
Miten ratkaiset korko- ja koronkorkolaskuja ja niiden liiketaloudellisia
sovelluksia? Mitä ovat jaksollisten suoritusten nykyarvo ja tuleva arvo?
Miten käytät niitä laskelmissasi? Miten teet investointilaskelmia? Miten
esität ja tulkitset tilastoaineistoa? Mitä ovat keskiluvut ja hajontaluvut,
miten niitä tulkitaan? Miten käytät taulukkolaskentaohjelmaa (Excel)
talousmatematiikassa ja tilastomateriaalin analysoinnissa ja käsittelyssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla ilmoitettu oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssin toteutustavat ja arviointi ilmoitetaan Learn-alustalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Matematiikan perustaidot.
Valinnaiskurssi: Matematiikan ja fysiikan perusteet