Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3156

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

 • Mikkelin kampus
 • E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Riitta Savolainen

Vastuuopettaja

Riitta Savolainen

Ryhmät

 • MRMI22SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • 06.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 13.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 20.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 27.09.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 04.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 11.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 18.10.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 01.11.2023 12:00 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 08.11.2023 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3156
 • 22.11.2023 12:30 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3156

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomaterliaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso, jossa aikaansidottua opetusta (5 x 90min.).
Ryhmään yhdistetty päivätoteutusryhmä, jolle erikseen lähiopetusta (5 x 90 min.).

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op tarkoittaa n. 135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.