Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AA93-3064

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Anja Härkönen

Vastuuopettaja

Anja Härkönen

Ryhmät

 • LOKT23SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 04.09.2023 13:15 - 15:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 12.09.2023 11:15 - 13:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 18.09.2023 13:00 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 25.09.2023 13:00 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 02.10.2023 13:00 - 15:30, Itsenäinen työskentely: Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 09.10.2023 13:00 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 16.10.2023 13:00 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 30.10.2023 10:00 - 12:15, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 06.11.2023 13:00 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 13.11.2023 13:00 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 20.11.2023 13:00 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 27.11.2023 10:00 - 12:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 08.12.2023 09:30 - 12:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064
 • 13.12.2023 09:30 - 12:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3064

Tavoitteet

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus
- Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.
- Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19.p. Helsinki: Edita.

Yksilölliset oppimisväylät

.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet, tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari ja markkinoinnin tavoitteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu tietoihin ja taitoihin. Käytettävä asteikko on kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0).