Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AA93-3065

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

16.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Tuula Kuparinen

Vastuuopettaja

Tuula Kuparinen

Ryhmät

  • LOKT23SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 16.09.2023 10:45 - 11:45, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3065
  • 14.10.2023 13:15 - 15:15, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3065
  • 10.11.2023 13:30 - 15:30, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3065
  • 02.12.2023 12:00 - 14:00, Asiakaslähtöinen markkinointi LT00AA93-3065

Tavoitteet

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus
- Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.
- Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19.p. Helsinki: Edita.

Yksilölliset oppimisväylät

.Jos opiskelija haluaa käyttää yksilöllistä oppimisväylää, opiskelija laatii kurssin tavoitteet täyttävän kirjallisen suunnitelman yksilöllisestä toteutuksesta ja hyväksyttää se työpaikallaan. Hyväksytty suunnitelma on esiteltävä kurssin ohjaajalle ja hänen kanssaan on sovittava yksilöllistämisestä ennen kurssin alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5