Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL00CP48-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Jouni Ropponen

Vastuuopettaja

Jouni Ropponen

Ryhmät

  • LOKT23SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 15.09.2023 08:15 - 10:30, Logistiikan perusteet LL00CP48-3021
  • 13.10.2023 14:15 - 16:30, Logistiikan perusteet LL00CP48-3021
  • 11.11.2023 08:15 - 10:30, Logistiikan perusteet LL00CP48-3021
  • 02.12.2023 14:15 - 16:30, Logistiikan perusteet LL00CP48-3021

Tavoitteet

Sinä osaat määritellä yleisesti logistiikan ja toimitusketjun käsitteet
Sinä osaat logistiikan peruskäsitteet ja –toiminnot
Sinä osaat huomioida basics of logistics osana toimitusketjun hallintaa

Sisältö

Miten määrittelet logistiikan?
Miten määrittelet toimitusketju-käsitteen?
Mitä ovat logistiset toiminnot?
Miten logistisia toimintoja arvioidaan ja seurataan yritystoiminnassa?
Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen logistiikkajärjestelmän rakenteeseen?
Mitkä ovat logististen toimintojen ympäristövaikutukset?
Kuinka logistiikan perusteet liittyy toimitusketjuosaamiseen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tuudon ja Pepin aikataulun mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija laatii ja toimittaa työnantajan kanssa kurssin sisällön mukaisen ja tavoitteet huomioivan ehdotuksen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava ennalta opettajan kanssqa

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)