Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3138

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 65

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Veli-Matti Malinen
 • Pia Jääskeläinen

Vastuuopettaja

Pia Jääskeläinen

Ryhmät

 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 07.09.2023 09:30 - 11:45, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 07.09.2023 12:30 - 14:15, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 12.09.2023 09:30 - 11:45, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 12.09.2023 12:30 - 14:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 19.09.2023 08:15 - 10:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 19.09.2023 11:30 - 13:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 26.09.2023 09:00 - 11:15, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 26.09.2023 12:00 - 13:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 12.10.2023 09:00 - 11:45, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 12.10.2023 12:30 - 14:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 09.11.2023 08:30 - 10:45, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138
 • 15.11.2023 16:00 - 17:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3138: Q&A

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Tieteellinen viestintä (1 op): Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia työtä.

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tieteellinen viestintä (1 op):
Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit ja opiskelijan aktiivisuus. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.