Siirry suoraan sisältöön

Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) (1 op)

Toteutuksen tunnus: MK00DQ83-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Merenkulun koulutus, laivatekniikka

Opettaja

  • Arto Harmonen

Vastuuhenkilö

Arto Harmonen

Opiskelijaryhmät

  • MIKT22SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- öljy- ja kemikaalisäiliöalustyypeistä, sekä niiden lastijärjestelmistä ja lastien ominaisuuksista
- säiliöalustoimintoihin liittyvien vaarojen ja vaaroilta suojautumisen perusteista
- säiliöaluksien turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen perusteista

Sisältö

- säiliöalustyypit ja rakenne
- lastinkäsittelyjärjestelmät
- lastien fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivusuusvaarat
- perustiedot vaarojen hallitsemiseksi
- käyttöturvallisuustiedotteet
- turvallisen lasti- ja vahtitoiminnan perusteet ja meriympäristön suojelu

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Kaksipäiväinen, STCWn mukainen kurssi.

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.