Siirry suoraan sisältöön

Kriisijohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB40-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Jyrki Haapala

Vastuuopettaja

Jyrki Haapala

Ryhmät

 • TUSA21SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 02.11.2023 11:30 - 17:15, Kriisijohtaminen TU00EB40-3002
 • 09.11.2023 11:30 - 17:15, Kriisijohtaminen TU00EB40-3002
 • 16.11.2023 11:30 - 17:15, Kriisijohtaminen TU00EB40-3002
 • 23.11.2023 11:30 - 17:15, Kriisijohtaminen TU00EB40-3002
 • 30.11.2023 11:30 - 17:00, Kriisijohtaminen TU00EB40-3002

Tavoitteet

Hahmotat kriisijohtamiseen kokonaisuuden ja siihen kuuluvat eri ominaispiirteet. Ymmärrät oikeusvaltioperiaatteen ja johtamisen merkityksen varautumisen sekä valmiuden ylläpitämisessä. Saat haltuusi poikkeusolojen johtamisen periaatteet ja ymmärrät tilannekuvan muodostamisen tärkeyden. Ymmärrät johtosuhteet kriiseissä. Lisäksi ymmärrät johtamisen osa-alueet ja painopisteet kriiseissä. Osaat kuvata ja soveltaa kriisijohtamisen toimintamalleja ja periaatteita. Osaat tunnistaa väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismeja ja dynamiikkaa. Pystyt arvioimaan kriisien mahdollisuutta kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Osaat tuottaa työyksikön riskianalyysin erilaisia riskianalyysimenetelmiä käyttäen.

Sisältö

Mitä on kriisijohtaminen?
Mitkä ovat kriisijohtamisen ominaispiirteet?
Mitkä ovat kriisijohtamisen vaiheet?
Mitkä ovat kriisijohtamisen mallit?
Mitä ovat poikkeusolojen johtamisen periaatteet?
Miten tunnistat väestön ja yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien kriisitilanteiden syntymekanismit ja dynamiikan?
Miten arvioit kriisien mahdollisuuden kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla?
Miten toteutat työyksikön riskianalyysin?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetään yksilötehtävillä. Ei tenttiä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Osaat käyttää kriisijohtamiseen liittyviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
- Osaat hahmottaa kriisijohtamisen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
- Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- Osaat toimia tiiminjäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävät. Ei tenttiä.