Siirry suoraan sisältöön

Kriisiviestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB41-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

  • Nina Hartikainen

Vastuuopettaja

Nina Hartikainen

Ryhmät

  • TUSA21SP
    Tradenomikoulutus, turvallisuusala
  • 21.09.2023 09:00 - 17:00, Kriisiviestintä TU00EB41-3002
  • 28.09.2023 09:00 - 17:00, Kriisiviestintä TU00EB41-3002
  • 05.10.2023 09:00 - 16:00, Kriisiviestintä TU00EB41-3002
  • 10.10.2023 09:00 - 16:00, Kriisiviestintä TU00EB41-3002

Tavoitteet

Ymmärrät viestinnän keskeisen roolin johtamisessa kriisitilanteessa. Opit kriisiviestinnän keskeiset periaatteet ja saat kokonaiskäsityksen kriisiviestinnän onnistumisen edellytyksistä. Hallitset viestinnän eettiset periaatteet ja ymmärrät arvojen merkityksen viestinnän onnistumiselle. Opit varautumaan kriiseihin viestinnän näkökulmasta ja ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen kriisiviestinnän onnistumisen kannalta. Osaat laatia kattavan kriisiviestintäsuunnitelman huomioiden sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat. Ymmärrät myös sosiaalisen median erityispiirteet viestinnässä. Osaat toteuttaa ja johtaa kriisiviestintää.

Sisältö

Mitä on kriisiviestintä?
Mitä edellytetään onnistuneelta kriisiviestinnältä?
Millaisia ovat onnistuneen kriisiviestinnän elementtejä/periaatteita?
Miten kriiseihin varaudutaan kriisiviestinnän näkökulmasta?
Miten sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat huomioidaan kriisiviestintäsuunnitelmaa laadittaessa?
Miten kriisiviestintä hallitaan kokonaisuutena?
Mitkä ovat kriisiviestinnän kanavat?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Keskustelu opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan tehtävillä. Ei tenttiä.

Lisätietoja opiskelijoille

Teamsissa lähiopetusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa kriisiviestintään eri tietolähteistä.
Osaat toimia kriisiviestinnässä asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät.