Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen talous (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AA92-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Tommi Pälli

Vastuuopettaja

Tommi Pälli

Ryhmät

 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 30.10.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 31.10.2023 08:15 - 09:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 02.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 06.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 07.11.2023 08:15 - 09:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 08.11.2023 12:15 - 13:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 13.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 14.11.2023 08:15 - 09:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 15.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 20.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 21.11.2023 08:15 - 09:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 22.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 27.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 28.11.2023 08:15 - 09:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 29.11.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 04.12.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 05.12.2023 08:15 - 09:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 07.12.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 11.12.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 12.12.2023 08:15 - 09:45, Yrityksen talous LT00AA92-3026
 • 14.12.2023 10:00 - 11:30, Yrityksen talous LT00AA92-3026

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta. Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa.

Sisältö

Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa? Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin? Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja? Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä? Miten yritysverotus eroaa eri yhtiömuodoissa?

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus: Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta. Kirja/e-aineisto: Viitala, Riitta, kirjoittaja. ; Jylhä, Eila, kirjoittaja. 2013

Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. (soveltuvin osin) E-kirja, Pellinen, Jukka, kirjoittaja. Alma [2019] 3.,

Yritystaloutta esimiehille, E-kirja. Niskavaara, Eeva, Alma [2017] 3.,

Yksilölliset oppimisväylät

yöviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaiset aiheet työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentit opintojakson aikana lähitunneilla. Uusintatentit Exam-järjestelmässä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjalliset tentit, opiskelijan aktiivisuus