Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuusalan lainsäädäntö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB25-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Pia Jääskeläinen
 • Juha Kankkunen

Vastuuopettaja

Anssi Heikkinen

Ryhmät

 • TUSA23SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 14.09.2023 08:00 - 16:00, Turvallisuusalan lainsäädäntö TU00EB25-3004
 • 05.10.2023 08:00 - 16:00, Turvallisuusalan lainsäädäntö TU00EB25-3004
 • 19.10.2023 08:00 - 16:00, Turvallisuusalan lainsäädäntö TU00EB25-3004
 • 09.11.2023 08:00 - 16:00, Turvallisuusalan lainsäädäntö TU00EB25-3004

Tavoitteet

Tunnistat ja hallitset turvallisuusalan keskeisen lainsäädännön ja pystyt soveltamaan lainsäädäntöä omassa työtehtävässäsi turvallisuusalalla tai toimiessasi alan yrittäjänä. Omaat kokonaiskäsityksen turvallisuuteen liittyvistä oikeudellisista vastuista ja olet selvillä alaan liittyvistä oikeudellisista velvoitteista. Ymmärrät myös yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön ohjaavan ja määräävän vaikutuksen yksityiseen turvallisuusalaan. Hallitset myös viranomaistoimintaa koskevan lainsäädännön. Tunnistat myös alaan liittyvät keskeiset standardit.

Sisältö

Mitkä lait ohjaavat ja määräävät turvallisuusalan toimintaa?
Miten turvallisuusalan lainsäädäntö ohjaa toimintaasi alan yrittäjänä tai esimiestehtävissä?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa määräävät oikeudelliset vastuut ja velvoitteet?
Mitkä viranomaiset valvovat turvallisuusalaa ja miten viranomaistoiminta liittyy turvallisuusalan toimintaan?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa ohjaavat keskeiset standardit?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetusta Savonlinnan kampuksella

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa turvallisuusalaan liittyviä asiakokonaisuuksia.
Ymmärrät turvallisuusalan aseman turvallisuuskentässä viranomaisten rinnalla.
Osaat perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.