Siirry suoraan sisältöön

Työelämäharjoittelu I (10 op)

Toteutuksen tunnus: JT00DL00-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 28.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Kemppainen
  • Laura Saar

Opiskelijaryhmät

  • JTSA21SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät miten jalkaterapiaprosessi toteutuu työelämässä.
Osaat potilaiden yksilöohjauksen osana jalkaterapiaprosessia.
Osaat huomioida asiakkaan perussairauden, lääkityksen ja toimintakyvyn suunnitellessasi ja toteuttaessasi jalkaterapiaa.
Osaat tukea asiakkaan osallistumista jalkaterveyden edistämisessä toimintakykynsä mukaan omassa elinympäristössään.
Hankit käytännön kokemustietoa jalkaterapian auttamismenetelmistä ja hoitoperiaatteista.
Perehdyt ja arvioit jalkaterapeutin toimintaympäristöä ja asiakaslähtöistä moniammatillista yhteistyötä

Sisältö

Miten jalkaterapiaprosessi toteutuu?
Miten ohjaat yksilöllisesti potilasta?
Miten huomioit potilaan taustiedot jalkateraprosessissa?
Miten tuet potilaan osallistumista ja huomioit elinympäristön?
Mitkä ovat jalkaterapian tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitoperiaatteet?
Missä toimintaympäristöissä jalkaterapeutit toimivat?
Mihin moniammatillisiin työryhmiin jalkaterapeutti kuuluu?

Opiskelumateriaali

Harjoittelua tukevaa materiaalia löytyy Learn verkko - oppimisalustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseisesti työelämäharjoitteluun.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona on suorittaa työelämäharjoittelu opetussuunnitelman aikataulusta poiketen edeltävyysehdot huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitelu ma 17.4.2023 - pe 26.5.2023 (vk 16 - 21)

Harjoitteluun liittyvä simulaatio: ti 4.4.2023 (vk 14)

Harjoitteluun liittyvien tehtävien palautus on kaksi viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Työskentelymäärä on 35h / viikko, jonka lisäksi opiskelijalle on varattu jokaiselle viikolle 5h itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen. Näistä opiskelijan työmääräksi muodostuu 40h / viikko

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelussa käytetään oppimisvälineenä ja työajan seurannassa
Workseed-työkalua, kertaa Workseedin käyttö ennen harjoittelun alkua.

Muista hoitaa harjoittelussa vaadittavat rokotukset ajantasalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

I-III. lukukauden opinnot.