Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3258

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Peliteknologian koulutus

Opettaja

 • Osku Kiri
 • Mirjami Huotari-Piirainen

Vastuuopettaja

Mirjami Huotari-Piirainen

Ryhmät

 • PTKT23SP
  Peliteknologiat, päivätoteutus
 • 04.09.2023 14:00 - 16:15, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 08.09.2023 12:30 - 14:45, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 12.09.2023 12:30 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 15.09.2023 12:30 - 14:45, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 22.09.2023 12:30 - 14:45, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 29.09.2023 12:30 - 14:45, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 05.10.2023 12:00 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 06.10.2023 12:30 - 14:45, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 12.10.2023 12:00 - 14:15, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 03.11.2023 12:45 - 15:00, Viestintätaidot KY00DS51-3258
 • 10.11.2023 12:30 - 14:45, Viestintätaidot KY00DS51-3258

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettavat aineistot.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.

Tentit ja muut määräajat

Mahdolliset uusinnat toteutuksella määritellyillä tavoilla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Mirjami.huotari-piirainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat kurssin osaamistavoitteiden mukaiset tehtävät. Arvioinnin perusteiden ja arviointimenetelmien tarkempi kuvaus löytyy kurssin Learn-alustalta.