Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3259

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

 • Biotuotetekniikan koulutus

Opettaja

 • Hannele Ylönen

Vastuuopettaja

Hannele Ylönen

Ryhmät

 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
 • 08.09.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 15.09.2023 10:15 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 18.09.2023 14:15 - 15:45, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 29.09.2023 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 04.10.2023 14:15 - 15:45, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 13.10.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 20.10.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 01.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 08.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 15.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 22.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 24.11.2023 12:00 - 13:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 29.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 30.11.2023 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 08.12.2023 12:15 - 13:45, Viestintätaidot KY00DS51-3259
 • 14.12.2023 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3259

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin, joista osa on verkossa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtasen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Osana opintojakson tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Lisätietoja opiskelijoille

Viestintätaidot tulee olla suoritettuna ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät, yksilö- ja ryhmätyöskentely, testit. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.